Özlenen Rehber Dergisi

53.Sayı

Peygamberimizin Dilinden Dualar...

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 53. Sayı
Enes b. Mâlik (r.a.)‘dan şöyle rivayet edilir:
Receb ayı girdiğinde Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259)

Hadisten Çıkarılanlar:

 Receb, Şaban ve Ramazan ayları diğer aylardan üstündür. Rasûlullah (s.a.v.); “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” (Câmiü’s-Sağîr, Deylemî)

 Bu ayların bereketinden istifade etmek ibadet ve itaat iledir. Bereketin hâsıl olması için; ilk önce haramların terki, farzların edası ve bilumum nafilelere gayret etmek gerekmektedir.

 Bu aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi, Regaip Gecesi; yirmi yedinci gecesi de Miraç Gecesi’dir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat Gecesi, Ramazan ayında ise Kadir Gecesi vardır. Rasul-i Ekrem Efendimizin bu gecelerden ümmetini haberdar ettiği bir hadis-i şerifi şöyledir: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar kabul olur. Receb’in ilk gecesi, şâbanın yarısı gecesi (Berat Kandili) cum’a gecesi ve bayram geceleri.” buyurmuştur. (Camiü’s-Sağîr, 2/90)

 Hikmet ehli âlimlerimiz üç aylar olarak bildiğimiz recep, şâban ve ramazan için şöyle demişlerdir:

“Recep eza ve cefayı terk içindir, şâban amel ve vefa içindir, ramazan sıdk ve safa içindir.”

“Recep tövbe ve pişmanlık ayıdır, şâban muhabbet ayıdır, ramazan kurbet (Allah’a yakınlık) ayıdır.”

“Recep hürmet ayıdır, şâban hizmet ayıdır, ramazan nimet ayıdır.” Büyük mutasavvıf Zünnün Mısrî de:

“Recep tohum ekme ayıdır, şâban sulama ayıdır, ramazan hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.” Buyurur.

 Bu aylarda yapılan ibadetlerin sair zamanlarda yapılan ibadetlere nazaran üstünlüğü vardır.

 Bu ayları dünyanın gafletinden ve günahların elinden kurtulup Hakk’a dönüş fırsatı olarak bilmeli ve bu yönde gayret göstermelidir.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.