Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Cünupluk halinde bir şeyler yemek veya içmek günah mıdır?

Cünüplüyken banyo yapmadan herhangi bir şey yapmak, yemek yemek, vs günah mıdır? bir adım bile atıldığında günah mı yazılır?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: rabia çavuşoğlu / istanbul

Cevap:
Cünüp olan kimseye caiz, mekruh veya haram olan şeyler kısaca şöyledir.
• Cünüp olan kimse, ulaşacağı ilk namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesinde bir beis yoktur. Fakat en güzel olan hemen yıkanmaktır. Ertelemesini gerektirecek bir özür veya zaruret bulunmadığı takdirde yıkanmayı namaz vaktinden sonraya bırakmak ise günahtır.
• Cünüp olan erkeğin yıkanmadan ve abdest almadan önce hanımıyla ikinci kez cinsi münasebette bulunmasında bir sakınca yoktur; ama böyle yapmaması daha güzeldir. Zira cünüp olan bir kimsenin yemek, içmek, uyumak veya cima etmek istediği zaman abdest alması menduptur.
• Cünüplükten yıkanmak istediğinde yıkanmaya başlamadan önce abdest almak menduptur.
• Cünüp iken 'kunut' dualarını okumak mekruh değildir.
• Cünüp olan kimsenin, elini, ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi mekruh değildir. Fakat elini ve ağzını yıkamadan bunu yapmamalıdır. Çünkü müsta'mel (abdestsizliğin giderildiği) su içilmiş olur ki bu, tenzihen mekruhtur. El de pislikten hali değildir. Binaenaleyh onu da yıkayıp ondan sonra yemelidir.
• Cünüp olan kimsenin tefsir kitaplarına dokunması mekruh, diğer şer'i kitaplara dokunması ise mekruh değildir.
• Muska ve hamail gibi içinde ayet yazılı şeyler muşamba gibi ayrı bir kılıfla sarılırlarsa onlarla helaya girmek, üzerinde taşımak hem abdestsiz kişiye hem de cünüp kimseye caiz olur. Bundan anlaşılır ki, dua ve sena niyetiyle yazılan ayetlerin hükmü yine Kur'an hükmündedir. Ancak böyle ayetler dua niyetiyle okunurlarsa caizdir. Zira niyet yazıyı değil, dil ile söyleneni değiştirmekte tesir eder.
• Cünüp kimsenin bayram ve cenaze namazgahına, tekke veya medreseye girmesi haram değil, caizdir.
• Cünüp kimsenin Kur'an'a bakması mekruh değildir. Çünkü cünüplük göze sirayet etmez.
• Cünüp kimsenin ezan okuması veya kamet getirmesi tahrimen mekruhtur.
• Cünüp kimse ezanı işitince ezana icabet eder, yani ezanı tekrarlar. Çünkü müezzine icabet etmek ezan okumak değildir.
• Cünüp kimsenin cenaze yıkaması mekruhtur.
• Cünüp kimsenin tıraş olması, tırnak kesmesi, kan aldırması veya vücudundan bir parçayı kesip atması mekruhtur. Çünkü dünyada iken bedenden nasıl ayrılmış iseler ahirette de öylece geri gelirler.
• Cünüp kimsenin Allah (c.c)'yu zikir ve tesbihte bulunması caiz olduğu gibi dua etmesi de caizdir.
• Cünüp olarak sabahlamak orucu bozmadığı gibi bütün gün cünüp kalmak da orucu bozmaz. Cünüp olan kimseye şunları yapmak haramdır:
1- Namaz kılmak
2- Kabe'yi tavaf etmek
3- Mushaf'a el sürmek. Ancak Mushaf'ı, ona bitişik olmayan bir şey ile tutmasında bir sakınca yoktur.
4- Kur'an okumak. Ancak dua kastıyla dua ayetlerini okumasında bir sakınca yoktur.
5- Camiye girmek
6- Tilavet secdesi yapmak

Faydalanılan Eserler:
1- İbn-i abidin, Taharet, Guslün Sünnetleri, Guslün Farz Olduğu Yerler, Ezan Babı, Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Babı.
2- İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli, c.1, s.287.
3- Fetevayi Hindiye, c.1, s.60; c.12, s.64-133.
4- Mülteka, c.1, s.45-46.
5- Celal Yıldırım, c.1, s.59; c.4, s.165.