Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Ailelerinin haberi olmadan bir kadının bir erkekle nikah yapması caiz midir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: irfan akca / istanbul

Cevap:
Hür ve ergen yani buluğa ermiş ve resmi nikah yapabilir yaşta olan kızın, bir erkekle evlenmeye karar vermesi ve nikah akdini velisiz yerine getirmesi aşağıdaki şartlar yerine geldiği takdirde sahihtir:
1- İcap ve kabul lazımdır. İcap; nikah akdinde ilk söylenen sözdür. Kabul ise; ilk söylenen söze verilen cevaptır. Mesela; erkeğin ilk olarak 'seninle evlendim', 'seni kendime eş aldım' gibi sözler söylemesi icap; kadının da bu sözlere karşılık 'kendimi eş olarak sana verdim', 'seninle evlenmeyi kabul ettim' gibi sözler söylemesi ise kabuldür. İlk önce sözü söyleyenin erkek veya kadın olmasında bir fark yoktur.
2- Her iki tarafın, icap ve kabulü birbirlerinden işitmeleri lazımdır.
3- Kız ve oğlanın akıllı ve ergen (buluğa ermiş) olması lazımdır.
4- Şahitlerin nikah akdinde hazır bulunmaları lazımdır.
5- Evlenenler müslüman ise şahitlerin; akıllı, müslüman ve ergenlik çağında olmaları gerekir. Şahitlerin sayısı; iki erkek veya bir erkek ve iki kadın olmalıdır. Şahitlerin, hem icap ve kabul anında nikahta bulunmaları hem de bu sözleri işitmeleri lazımdır.
6- Erkeğin altı hususta kadına denk olması gerekir. Bunlar: soy, İslam, sanat ve kültür, hürriyet, dindarlık ve servet. Bu denklik olunca kadının asabeden (baba, kardeş, amca vb.) olan velisinin nikahı bozup karı-kocayı ayırma hakkı olmaz. Aksi bir durumda, yani erkeğin kadına yukarıda saydığımız hususlarda denk olmaması durumunda baba, kardeş, amca vb. velilerin, eşleri birbirinden ayırmaya hakları vardır.
7- Kadına mehir verilmelidir.
8- Kadın ve erkekten her biri bu nikahı rızasıyla yapıyor olmalıdır.
9- Dini nikah ile resmi nikah zifaftan önce yapılmış olmalıdır. Resmi nikahı şart koşmamızın nedeni şudur: Allah'ın hak ve hukukuna riayet etmeyen, dini hassasiyeti zayıf olan insanlar, dini nikahı kendileri için bağlayıcı görmeyerek kadının hak ve hukukunu rahatlıkla çiğneyebilmektedirler.

Aslında Allah'ın koyduğu hak ve hukuka riayet eden kişi için dini nikahın bağlayıcılığı kafidir. Ama ne acıdır ki, bu hassasiyet zamanımız insanlarında bulunmamaktadır. Bundan dolayı kadının haklarının zayi olmaması, hukukunun çiğnenmemesi ve kötü niyetli kişilerin önünü kesmek amacıyla resmi nikah zifaftan önce yapılmış olmalıdır şartını koşuyoruz.

Faydalanılan Eserler: İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhayli, c.9, s.33–76. Celal Yıldırım, c.2, s.425–471.