Özlenen Rehber Dergisi

77.Sayı

Fıkhın Aydınlığında...keffaret Orucu

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 77. Sayı
KEFFARET ORUCUSoru:Kefaret orucu tutarken bilerek bozup akşama kadar yemesek, kaza mı gerekir, yoksa baştan başlamak mı?Cevap:• Senenin beş gününde oruç tutmak haramdır. Bu günler; Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve Kurban Bayramı’nın dört günüdür. Bu günlerde ister nafile, ister vacip olsun oruç tutulmaz.• Kefaret orucunun peş peşe tutulması zorunludur.• Kefaret orucu tutan kimse ister kendi isteği ile ister bir özürden dolayı (seferîlik veya loğusalık gibi) orucu bırakırsa o güne kadar tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer ve kefaret orucuna yeniden başlaması gerekir. Bundan yalnızca hayız özrü müstesnadır. Onda yeniden başlama yoktur.• Kefaret orucunu bozduktan sonra akşama kadar yemek yememek kefaretin bozulmasını engellemez, kefaret yine bozulmuştur ve yeniden başlanılması gerekir.• Kefaret orucu oruç tutulması haram olan bayram günlerine denk gelirse iftar eder ve kefaret orucuna yeniden başlar.Soru:Ramazan orucunu cinsî münasebet yoluyla bozmuş karı-kocanın keffaret orucu tutması lazım mıdır? Keffaret orucunun hükmü nedir? Keffaret orucunun delili nedir? Tabiî yolların haricinde Ramazan’da münasebette bulunur da meni gelirse veya unutarak cima ederse ne gerekir?Cevap:Ramazan’da kasten, tabiî olan (yani ön ve arka) yollardan cinsel ilişkide bulunmak, ister meni gelsin ister gelmesin orucu bozar ve hem kaza hem de keffaret gerektirir. Bu hükümden ölüyle veya hayvanla yapılan münasebet hariçtir.Keffaret orucunun hükmü:Zeylâî, Hidâye ve Vikâye sahipleri gibi ulemadan bazısı, keffaret orucunun hükmü hakkında şöyle demişlerdir: Kefaret orucu, amelde farzdır. Yani keffaret orucu tutması gereken kişiye bu orucu tutmak farzdır. Ancak itikâden farz değildir. Yani keffaret orucunu inkâr eden kâfir olmaz. Sadru’ş-Şerîa, İbn-i Melek gibi bazı ulema ise vacip demiştir. Ancak her iki görüşe göre de, keffaret orucunu inkâr eden kâfir olmaz.Ramazan orucunu cinsî münasebet yoluyla bozmuş karı-kocanın üzerine, hem kaza hem de keffaret gerektiği hususunda âlimler arasında ihtilaf yoktur. Zira bu hüküm üzerinde icma, yani bütün ulemanın ittifakı vardır. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)Keffaret orucunun deliliKeffaret orucunun hükmü sünnetle sabittir. Ramazan’da, “Oruçlu iken eşimle cinsi münasebette bulundum!” diyen â’râbîye Rasûlullah (s.a.v.), “Bir köle azat et” (yani keffaret olarak ver) diye emretmiştir. (Buhârî)Oruç keffareti sırasıyla şöyledir:1- Köle azat etmek.2- Köle bulamaz ise iki ay oruç tutmak.3- Özürden dolayı oruç tutamayacak ise 60 fakiri doyurmak. (Zamanımızda köle olmadığı için onun yerine, iki ay keffaret ve bir gün de kaza olmak üzere oruç tutulmaktadır.)Tabi yolların haricinde Ramazan’da cinsî münasebette bulunur da meni gelirse veya unutarak cima ederse:Ön ve arka yolun haricinde ilişkide bulunup da menisi gelen kimseye sadece kaza gerekir. Unutarak cinsel ilişkide bulunmak ise orucu bozmaz. (el-İhtiyâr, Oruç Bahsi; Reddü-l Muhtâr; Fetevâyı Hindiyye)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

3 kişi yorum yazdı.