Özlenen Rehber Dergisi

77.Sayı

Şaban-ı Şerif!i Nasıl İhya Edelim?

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 77. Sayı
İki Cihan Güzeli Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:’Bu (Şaban-ı Şerif), Receb’le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbuki O, amellerin Rabbü’l-âlemin’e yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum.’ (Nesâî, Savm: 70)— Çokça Kur’ân-ı Kerim okunmalı.— Nafile oruç tutmayı artırmalı.— Peygamber Efendimiz ve sevdiklerine Salâvat-ı Şerife okumayı eksik etmemeli.— Sünnetlere riayet etmede daha dikkatli olmalı. Tatbik ettiği sünnetleri gözden geçirip artırmaya gayret etmeli.— Bu ayda zekâtlar hesaplanıp verilmeli.— Berat Kandili’ni ifa edilmeli (Şaban-ı Şerif’in 15. gecesi). Gündüzünü oruçlu, gecesini ibadetle ihya etmeli. Bütün günahlarımız için tevbe-i Nasuh ve bütün ümmet için çokça dua ve niyazda bulunmalı. İbn Mâce’nin rivayetinde Peygamber Sertâcı Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ’Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!’ (Sünen, İkâmetü’s-Salât, 191).— Şaban ayının son günü Ramazanı karşılamak maksadıyla oruç tutulmaz. Ramazandan önceki gün yevm-i şektir; ancak Ramazan orucu için hilalin aranması farzdır.— İmkânı olan Ramazan Hilâlini gözetlemeli ya da gözetleme imkânı olan kimseler ile haberleşip Rasûlullah Efendimizin bu husustaki emrine gücü nispetinde ittiba ve iktida etmeli. Zira Seyyidü’l-Kâinât Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ’Ramazan hilâlini görünce oruç tutunuz. Şevval hilâlini görünce de oruca son veriniz. Ramazanın başlangıcı bulutlu bir güne rastlarsa, şâbanı otuza tamamlayınız.’ (Buhârî, Savm 11)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.