Özlenen Rehber Dergisi

87.Sayı

Fıkhın Aydınlığında: Güneş Suyuyla Abdest Almak...

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 87. Sayı
Soru:
Güneş ile ısıtılan suyla abdest veya gusül alınabilir mi? Alınamazsa neden alınamaz? Hikmeti nedir? Şartı var mıdır? Bu su ile elbise yıkanabilir mi? Zamanımızda kullanılan güneş enerjisi sistemleriyle ısıtılan suların hükmü nedir?

Cevap:
Güneşte ısıtılmış suyun hükmü:
Güneşte bırakılıp ısınan su ile abdest veya gusül almak tenzihen mekruhtur. Bu suya ’mâu müşemmes’ denir.

Güneşte ısıtılmış suyla abdest almanın yasaklanmasının hikmeti:
Peygamber Efendimiz (s.a.v), güneşte su ısıtıp abdest almak isteyen Hz. Âişe (r.anhâ)’ya;
’Sakın öyle yapma Ey Humeyrâ! Çünkü o su, baras (alaca tenliliğe) sebep olur.’ buyurmuştur. (Dârâkutnî)
Bu hadiste ifade edildiği üzere bu yasağın hikmeti; güneşte ısınan suyun ’baras’, yani alaca hastalığına neden olmasıdır.

Güneşte ısıtılan suyun abdestte kullanılmasının mekruh olmasının şartı:
Ulemanın bir kısmı, güneş altında ısıtılmış suyun abdest veya gusül almada kullanılmasının mekruh olması için şu şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir:
1. Suyun bakır, demir vb. paslanıp oksitlenebilecek bir kapta bulunması,
2. Suyun bu tür kaplarda Hicaz gibi sıcak bir beldede ısıtılmış olması.

Güneş enerjisi sistemleri ile ısıtılan suyu kullanmanın hükmü:
Günümüzde evlerde ve iş yerlerinde, ’güneş enerjisi sistemleri’ vasıtasıyla su ısıtılmaktadır. Bu sistemler vasıtasıyla ısıtılan suları kullanmak mekruh değildir, caizdir. Çünkü su, güneşi açık biçimde direk olarak görmemektedir. Suyun ısınması bir tesis vasıtasıyla olmaktadır.

Güneşte ısıtılan suyla elbise vs. yıkamanın hükmü:
Güneşte ısıtılmış su ile elbise vs. yıkamak mekruh değildir.

ABDEST ALIRKEN ABDESTİ BOZACAK BİR DURUM OLMASI

Soru:
Abdest sırasında abdesti bozacak bir durum meydana gelirse abdeste devam etmek mi, yoksa yeniden başlamak gerekiyor?

Cevap:
Abdest alırken abdesti bozacak bir durum hâsıl olursa:
Bir kimse namaz abdesti alırken abdesti bozacak herhangi bir durum meydana gelirse, mesela; abdest alırken dişi kanasa, abdeste kaldığı yerden devam etmez ve abdeste yeniden başlar.

Faydalanılan Kaynaklar:
(Şeyhu’l-İslâm Yahya Zekeriyyâ el-Ensârî, Fethu’l-Vehhab, c.1, s.4; Dört Mezhep Fıkhı, el-Cezîrî, c.1, s.101; İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhaylî, c.1, s.186; İslâm Fıkhı, Celal Yıldırım, c.4, s.273–74.)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.