Özlenen Rehber Dergisi

87.Sayı

Bağdat'ın Gülü, Evliyâlar Sultânı

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 87. Sayı
Bağdat’ın Gülü Hz. Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s.) hazretleri’nin meclisi, müslüman olmak için gelenlerden boşalmazdı. Müslüman olan bir rahip şöyle anlatır: ’Ben Yemenliyim. İçimden Müslüman olmak geldi. Bunun için Yemen’deki İslâm âlimlerinden birine müracaat etmek istedim. Böyle düşünürken, uyuya kaldım. Rüyamda Hz. Îsâ (a.s)’ı gördüm. Bana; ’Irak’a git, orada Abdülkâdir isminde biri var, onun huzurunda Müslüman ol. Çünkü o zamanındaki âlimlerin en büyüğüdür’ buyurdu. Yine on üç kişilik bir Hıristiyan cemaati Müslüman olmayı kararlaştırdılar. Kimin yanında Müslüman olacaklarını düşünürlerken sahibini görmedikleri bir ses; ’Bağdat’a gidin. Abdülkâdir Geylânî ismindeki zatın huzurunda Müslüman olun. Onun bereketiyle kalbinizde öyle bir îman nuru parlar ki, başkasının yanında böyle olmaz’ diyordu.
[Hulâsatü’l-Mefâhir Fî Menâkıbı’ş-Şeyh Abdülkâdir, Allâme Şeyh Abdullah b. Es’ad Yafiî Şâfiî (rh.a.) Özlenen Rehber Yayınları, Ankara 2010, s.22]

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.