Özlenen Rehber Dergisi

83.Sayı

Gazlı-asitli içecekler alkol içeriyor mu? Bu Meşrubatları içmek caiz mi?

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 83. Sayı

GAZLI-ASİTLİ İÇECEKLER ALKOL İÇERİYOR MU?


Bu Meşrubatları İçmek Câiz Mi?


Günümüzde yiyecek ve içeceklerimizin içindeki katkı maddelerinin neler olduğunu ve bu maddelerin dinen hükmünü, kalıtsal veya ölümcül hastalıklara yol açıp açmadığını öğrenmek zor değildir. Her müslüman için bu iki husus vb. hususlardaki bilgileri araştırmak veya bir bilenden sorup öğrenmek dinen elzemdir.
Ayrıca, bir yiyecek ve içeceğin hükmü, aksi ispatlanmadıkça aslı üzeredir. Daha evvel yiyip içtiğimiz bir şeyin içine haram bir madde karışığını bugün öğrenmiş isek, geçmişte o yiyecek veya içeceği yiyip içmemiz bize bir delil teşekkül etmez ve dinen sadece tevbe istiğfar etmemiz gerekir. Sorumluluk, o yiyecek veya içeceğin hükmü kişiye ayan olduğu andan itibaren başlayacaktır. Bize düşen ise, belirttiğimiz gibi, hayatımızdaki haram ve helalleri araştırmak veya ehline sormaktır. Hayatımızın herhangi bir alanında karşımıza çıkan yeme, içme, alım, satım, muamelat ve diğer şeylerle ile ilgili meselelerde takınacağımız tavır, o fiilin haram veya helal olup olmadığını araştırmaktır.
Bazen bir meselenin hükmü hakkında, ehil olan âlimler ihtilaf edip ayrı ayrı hükümler verebilirler. Hem böyle bir durumda hem de haram veya helalliği hakkında şüpheye düştüğümüz şeylerde dinen yapmamız gereken, onlardan kaçınmak ve terk etmektir, zira Rasûlullah (s.a.v.) bize böyle emretmişlerdir.

Dergimiz web sayfası http://www.ozlenenrehber.com.tr/sayfefikihoku.asp?no=891 linkinde,Gazlı İçecekler başlığı adı altında ’Konu ile İlgili Tüketiciler Birliğinin Resmi Açıklaması ve TÜBİTAK Analiz Raporunu’, gazlı içeceklerin helal olduğu hususunda öne sürülen fıkhî delilleri ve bu delillere verilen cevaplar ve reddiyeleri detaylı olarak okuyabilirsiniz.

Web sayfamızda konunun bilimsel ve fıkhî yönden delillerini geniş bir şekilde okuyacağınız üzere, biz burada sadece bu delilleri kısaca birkaç madde ve cümle ile sizlere aktarmak istiyoruz;

1- Yukarıda adı geçen on çeşit gazlı içecekte değişik oranlarda alkol olduğu yapılan analiz ile sabit olmuştur.
2- Asitli içeceklerin içindeki bu alkol, içeceklerin doğasında olmayıp sonradan ilave edilmiştir.
3- Bu içeceklerin içine sonradan ilave edilen alkol, şer’an haram olan alkol nevindendir. Bu alkolün azı da çoğu da haramdır.
4- İçeceklerin içindeki bu alkol, şer’an belirtilen ölçülerden küçük su veya sıvıların içine girdiği vakit o su veya sıvıyı necis ve haram kılar. Haram olan alkolün ne kadar bir miktarda ki sıvıyı necis kılıp kılmadığı ise yukarıda açıklanmıştır.
5- İçinde tat ve koku verici esans kullanılan bütün içeceklerden uzak durulmalıdır. Tat ve koku verici esanslar suda direk çözülmediği için, bunların suda çözülmesini sağlayacak bir ara çözücü lazımdır. Ara çözücü olarak ise ucuzluğu ve maliyetinin düşüklüğünden dolayı alkol kullanılmaktadır. Etil alkolün gördüğü ara çözücülük vazifesini başka helal maddeler de yapabilmekte, ancak maliyeti yükselttiğinden dolayı kullanılmamaktadır. Bu durum analizle sabit olmuştur.
6- İçeceklerin içine konulan alkol, bu içeceklerin içinde herhangi bir kimyevi değişime uğramayarak, alkol olma özelliğini yitirmeyip koruduğu, analizlerle tespit edilmiştir.
7- Gazlı içecekler meselesi ’suların hükmü meselesi’ bazında değerlendirilemez. Büyük su, göl, deniz ve akarsuya kıyas edilmesi bâtıldır. Üzerinde konuşulan asıl mesele ’alkol karışımı’ olan gazlı bir içeceğin içilip içilmeyeceği meselesidir. İçine necaset karışan sıvının meşrubat olarak kullanılması ile abdest ve gusülde kullanılması arasındaki fark açıktır.
8- ’Çoğu sarhoş etmeyenin azı ve çoğu haram değildir’ kaidesindeki hüküm, ’müstakil olduğu’ haldedir. Yani sarhoş edici olan içecek yalnız başına karışımsız içildiği zaman bu kaide geçerlidir. Sarhoş eden nesne müstakil olarak yalnız başına çok miktarda alındığında sarhoş ediyorsa, bu nesnenin azıda çoğu da haramdır.
9- ’Az olan haram, belli miktarda çok olan helale katıldığında karışım haram olmaz’ hükmü, haram maddenin diğer helâl maddelere hükmen şâyi, yaygın olmaması kaydına bağlıdır, yani ’haram madde helal unsura hükmen sirayet etmiyorsa, her tarafına yayılmıyorsa’ takdirindedir.
10- Sularda olan temizlikteki esas ’zaruret’tir. İçine necaset düşse bile bazı sular, ihtiyaç ve zaruretten dolayı kolaylık esası üzere kıyasa ters bir şekilde temiz sayılmıştır. Bu sebeple, kıyasa ters vaki olan bir hükme başka bir hüküm kıyas edilemez. Ayrıca, böyle bir ihtiyaç ve zaruret, içinde alkol bulunan meşrubatları içme hususunda zaten yoktur.

Meselenin İslam hukuku açısından açıklanmasının ardından, aşağıdaki hususların da konumuz dâhilinde ele alınarak bu tarz içecekleri içenlerin gönlünde yanıt bulması gerekmektedir;
- Gazlı içeceklerin satın alınması ve içilmesi konusuna; ’sağlığa tesiri’ ile müslümanların aleyhinde çalışan firmalara ait malların satın alınarak servetlerin, müslümanların düşmanlarına akması açısından da bakmak gerekir ki, acaba bu ne kadar caizdir!?
- Kanserojen maddeler içeren içecek ve yiyecekleri bile bile tüketmek acaba ne kadar caizdir?
- Emanet olan bedeni, istediğimiz gibi kullanıp yıpratmaya veya helak etmeye acaba ne kadar hakkımız vardır?


Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

3 kişi yorum yazdı.