Özlenen Rehber Dergisi

83.Sayı

Receb-i Şerifi Nasıl Değerlendirelim...

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 83. Sayı


RECEB-İ ŞERÎF’İ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

1- Recebin İlk Günü Yapılacak Ameller:
a) Sahur Vakti:
- Boy abdesti alınır.
- Yüz defa bütün günahlara istiğfar edilir.
- Yüz defa salâvat-ı şerife getirilir.
- Bu ayın nefsimiz ve bütün Müslümanlar için hayırlı olması dileği ile Cenâb-ı Hakk’a dua edilir.
- Sahur yemeği yenir, birinci gün için oruca niyet edilir.
- Vitir ile birlikte on üç rekât teheccüt namazı kılınır. Secdede ’Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-ruh’ ya da ’Yâ Hayyu ya Kayyum’ zikrini yapmalı.
b) Sahurdan sonra yatmayanlar Kur’ân-ı Kerim ve tesbihatla meşgul olurlar. Yatanlar sağ tarafına dönerek tevhid getirerek uyurlar.
c) Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğduktan otuz üç dakika geçinceye kadar (işrak vakti) yerinden kalkmadan ve konuşmadan Cenâb-ı Hakk’ı zikirle meşgul olunur.
d) İki rekât işrak namazı kılındıktan sonra Allah (c.c.)’nun emri üzerine rızık için yeryüzüne dağılınır.
e) Gündüz bol bol sadaka dağıtılır (bilhassa kendi çoluk çocuğuna). Sadaka vermeye gücü yetmeyenler tatlı söz konuşurlar. Mümkün mertebe namazlar cemaatle eda edilir. Boş vakitlerde tevhid getirilir.
f) Receb ayında kılınacak otuz rekât namazın on rekâtı bu gece kılınır. İki rekâtta bir selâm verilerek kılınan namazın her rekâtında bir Fâtiha-ı Şerife, üç İhlâs-ı Şerife, üç Kâfirin sûresi okunur.

2- Recebin İlk Cuma Gecesi (Regâib Kandili):

- Gündüz oruçlu olunur.
- İftar vakti çok dua edilir ve Salâvat getirilir.
- İftar edilip akşam ve evvâbin namazından sonra on iki rekât namaz kılınır. İki rekâtta bir selam verilir ve her rekâtta bir Fatiha sûresi, on iki İhlâs sûresi okunur.
- Namazdan sonra yetmiş beş defa Salâvat-ı Şerife getirilir.
- Secdede yetmiş defa ’Subbûhun Kuddûsun Rabbu’l-melâiketi ve’r-ruh’ denir.

3- Receb’te Oruç:

- Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyuruyor: ’Receb’in ilk günü oruç tutanın orucu, bir yıllık oruca eşittir. Yedi gün oruç tutana cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tutana cennetin sekiz kapısı açılır. Dokuz gün oruç tutanın Allah günahlarını sevaba çevrilir. On gün oruç tutana gökten bir ses: ’Senin geçmiş günahların mağfiret olundu buyurur.’ Receb’in ilk, orta ve son günleri oruç tutarsan Receb ayının bütün günlerini oruç tutmuş gibi sevaba nail olur, çünkü bir hasene on katı ile muamele görür. (Abdülkâdir Geylanî (k.s.), el-Ğunye; Taberânî, Evsat, Sâid b. Ebî Raşit (r.a) ’den bkz. Râmuz el-Ehâdîs, s. 355)
4- Receb’in ortasında bir gece yine on rekât namaz kılınır.
5- Miraç Kandili (Recebin 27. Gecesi):
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyuruyor: ’Receb’te bir gün ve gece vardır ki, o günde oruç tutan ve gece namazı kılan için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet etmiş gibi ibadet sevap verilir.’ (Abdülkâdir Geylanî (k.s.), el-Ğunye, s. 273.)
6- Receb’in son günlerinin bir gecesinde ilk günkü gibi on rekât namaz kılınır.
7- Çokça Kur’an okunup tevhit getirilmelidir.Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.