Özlenen Rehber Dergisi

42.Sayı

Erkeklerin Takı Takınmalarının Hükmü

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 42. Sayı
? Kadınların altın ve gümüşten yapılmış ziynet (süs) eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları helaldir.

? Erkeklerin altın ve gümüşten mamul ziynet eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları ise haramdır. Zira Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ’Altın ve ipek, ümmetimin dişileri için helal, erkeklerine ise haramdır.?(Tirmizî)

Hz. Ali (r.a.)’ın rivayet ettiğine göre ’Rasûlullah (s.a.v.) (erkeklere) altın yüzük kullanmayı yasaklamıştır.?(Müslim)

Yine İbn-i Abbas (r.anhümâ)’dan gelen bir rivayete göre ’Rasûlullah (s.a.v.) adamın birisinin elinde altın bir yüzük görmüş, onu çıkartıp atmış ve şöyle demiştir. ’Sizden herhangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi??(Müslim)

? Ancak âlimlerimiz, gümüş yüzüğü bu hükümden istisna ederek erkeğin gümüş yüzük edinmesinin mubah olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Zira Kütüb-i Sitte imamlarının Enes b. Mâlik’ten rivayet ettiklerine göre; ’Rasûlullah (s.a.v.), üzerinde Habeşî bir kaşı bulunan gümüşten bir yüzük edindi. Ve buna ’Muhammedü’r-Rasûlullah’ ibaresini nakşetti.?

? Bununla beraber âlimlerimiz, gümüş yüzüğün erkekler için caiz (helal) olabilmesi için ağırlığının 1 miskal yani 2,975 gr.ı geçmemesi ve ziynet maksadıyla takılmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bu hükme göre, yüzüğün ağırlığı 1 miskalden fazla olur veya yüzük Rasûlullah (s.a.v.)’in sünnetine tabi olmak maksadıyla takılmazsa caiz olmaz.

Büreyde (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.)’in yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Rasûlullah adamın parmağındaki yüzüğü görünce); ’Neden bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum?’ buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (bakır) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer (Rasûlullah ona); ’Niye sende putların kokusunu hissediyorum?’ buyurdu. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de (Rasûlullah ona); ’Sende niye Cennet ehlinin süsünü görüyorum?’ dedi. Bunun üzerine adam; ’Öyleyse yüzüğüm neden olsun?’ diye sordu. (Rasûlullah da cevaben); ’Gümüşten (olsun), ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın.’ buyurdu.(Tirmizî, Libâs 43)

? Belirtilen şartlara uygun yüzük haricinde, erkeklerin gümüşten mamul bileklik, künye, zincir, hızma, küpe vs. gibi takıları takınmaları helal değildir.

? Demir, bakır, kurşun gibi madenlerden yüzük edinmek de caiz değildir. Hanefî fukahâsı bu tür madenlerden yüzük edinmenin hem erkeklere hem de kadınlara tahrîmen mekruh olduğu hükmünü vermişlerdir.(Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi; el-İhtiyâr; İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.