Özlenen Rehber Dergisi

66.Sayı

Hayret Sonrası Gelen Rahmet: Kadir Gecesi

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 66. Sayı
Sahabe-i Kiram hayretler içinde kalmıştı... Çünkü Kâinatın Rahmet Vesilesi (s.a.v.), İsrail oğullarından söz etmiş, mübarek ifadeleri dört âbid kişi hakkında yoğunlaşmış ve bu dört kişinin, Hz. Allah’a isyan etmeksizin tam seksen yıl boyunca Allah’a ibadet ettiklerini anlatmıştı ki bunlar; Hz.Eyyûb, Hz. Zekeriyya, Hz. Hazkıyel ve Hz. Yûşâ ibn Nûn’dan başkası değildi... Yine İsrail oğullarından başka bir zatı daha anlattı ki, bu kişinin vasfı da bin ay Allah yolunda silâh kuşanmış olmasıydı... İşte bunlar, ashabı taaccübe sevk etmiş ve sahabeler hayret içre hüznü yaşamışlardı. Bunun üzerine rahmet bulutları üzerlerinde gezinmeye başlamış ve semalardan Cibril-i Emin vahiy getirmişti. İçinde bin aydan bahsediliyordu ki, bu da seksen üç yıla tekabül ediyordu. Hem de bu bin ay, sadece bir geceye sığdırılıyordu. Hatta bin aydan daha fazlası, daha hayırlısı...

Bismillahirrahmanirrahim

1. Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.

5. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar. (El-Kadr, 1-5)

Evet, Ümmet-i Muhammed bir gece yaşayacak Allah için... Ve bu, O Yüce Dergâhta bin aydan daha hayırlı yazılacak. Bire binler veren Ğaniyyu’l-Kerîm Zât’a binler hamd u sena... Bu rahmete vesile olan Raûfu’r-Rahîm Nebi’ye binler salât-u selam...

Ne mutlu birini binler edenlere! Ne mutlu Kadir Gecesi’nin kadrini takdir edenlere!
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.