Özlenen Rehber Dergisi

159.Sayı

En İlkel Robot

Cihat Ündoğduer Özlenen Rehber Dergisi 159. Sayı
En ilkel robot, evet milattan önce var olmuş ve bugüne kadar hep gelişerek gelmiş ama en ilkel robot olma özelliğini de günümüzde kazanmış. Kim mi bu? Köleleştirilmiş, yalnızlaştırılmış ve soyutlanmış. En üstün varlıkken değerini bilememiş ve kimsesiz, anlamsız bir boşlukta kalmış. Bir hiçlikte kaybolmuş ve belki de yaratılma amacını unutmuş. Sapmış da sapmış… Ve işte en gelişmiş halini almış ’robotlaştırılmış insan’ 21. Yüzyılın en büyük buluşu(!). Üretmekten çok tüketmeye programlı tek düze insanlar topluluğu, amaçsız, sadece önüne koyulana uyan, sadece bunu gerçekleştirmek isteyen, hep başkalarının yönlendirdiği doğrultuda giden, hep bir kukla olarak kalan köle ruhlu zavallı insan…

Tin Suresi
’Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah, hakimlerin hakimi değil midir?’

Allah’ın insanı en güzel biçimde yaratmış olması, şüphesiz ona bahşettiği cismanî nimetler kadar ruhî nimetleri de içerisine almaktadır. Ve bu mükemmel yaratmada mucizevi bir nizam ve hassasiyet vardır ki bunun korunması gerekir. Aksi halde bu hassas insan yapısının bozulması insanı aşağıların aşağısına indirir.
Bir insan en güzel şekilde yaratıldıktan sonra cismanî ve zihnî kuvvetlerini kötülük için kullanıyorsa o zaman Allah (c.c.) da ona ancak kötülük yolunda tevfik eder. Bundan dolayı o insan alçak duruma düşer ve öyle bir noktaya ulaşır ki, hiçbir mahluk ahlak bakımından o kadar aşağıya düşmez. Bu insanlık toplumunda açıkça görülebilecek bir gerçektir. Hırs, tamah, bencillik, şehvet düşkünlüğü, esrarkeşlik, alçaklık, gazap ve benzeri diğer adetler nedeniyle insan ahlakî bakımdan gerçekten en düşük seviyeye düşer.
Olaya şu açıdan da bakabiliriz; bir kavim diğer bir kavme düşmanlıkta bazen o kadar ileri gider ki, söz konusu kavme davranışında vahşi bir hayvandan da ileridir. Vahşi bir hayvan, başka hayvanları kendi yemeği olarak avlar. Diğer hayvanlara katliam uygulamaz. Ama insan kendi cinsinden olanlara katliam uygular. Vahşi hayvan yalnızca pençe ve dişlerini kullanır. Ama en güzel şekilde yaratılmış olan insan, aklını da kullanarak yerleşim bölgelerini bir anda yok etmek için top, tüfek, tank, uçak, atom bombası, hidrojen bombası ve diğer sayısız silahı icat eder. Vahşi hayvan yalnızca yaralar ve yok eder. Ama insan, hayvanların hiç birinin yapmayacağı şekilde, kendi cinsine eziyet ve işkence araçları geliştirir. Ayrıca insan, düşmanlarına olan intikam ateşini söndürmek için kadınlarını çıplak yürütecek kadar aşağıya düşer. Bir kadını bir çok erkek kendi hevesine alet eder. Babalarının, bacılarının ve kardeşlerinin gözü önünde kadınların ismini rezil eder. Masum çocukları ana ve babalarının önünde katleder. Kadınları kendi çocuklarının kanını içmeye mecbur eder. İnsanları diri diri gömer veya yakar. Dünyadaki en vahşi hayvanlar dahi bu gibi vahşetleri işlemezler. .
Nitekim bu durum günümüzde, beşerî kanunların ilahî kanunların yerini alması ile birlikte, çağdaşlık, modernlik, bilimsellik gibi süslü vitrinler içinde dünya tarihinin toplamında görülenden daha fazla kan, ölüm, çok daha aşağılık vahşetiyle ve insanlık suçlarıyla tezahür ettirdi kendini.
Allah’ın koymuş olduğu kanunlara uymamak tüm bunlara sebep olurken aynı zamanda insanı ruhî bir takım bunalımlara da gark eder. Tek bir ilah edinmeyen insan farkında olmadan bir çok ilah edinmiş olur. Putları bazen kendi heva ve hevesleri, bazen kendine rab edindiği yöneticileri, bazen de içinde bulunduğu toplumun adet ve gelenekleri olarak kendini gösterir. Böyle bir duruma düşmüş insan deyim yerindeyse robotlaşır ve artık o maddeye köle olmuş bir kukla olmaktan öteye geçemez.
Tüm bu durumlardan kurtulmanın tek yolu şu ayet-i kerime ile bildirilmiştir:
’Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir vardır. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah, hakimlerin hakimi değil midir?’
Evet, Allah hakimlerin hakimi iken ve tüm gerçekler ortada iken insanı aldatan da nedir?
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.