Özlenen Rehber Dergisi

139.Sayı

Hikem-i Farûki;tevhîd ve Vahdet

Ey sâlik! Kalp Kâbeni, put ve tâğutlardan temizleyip, tevhîdi benliğine hâkim kıl ki; ilâhî güneş basîretine açılsın.
Ey sâlik! İçindeki hevâ ve heves putlarını kır ki; ’İllallah’ bahçesinde cemâlullahı müşâhade edebilesin.
Ey muvahhid! ’Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-Rasûlullah’ kelime-i tayyibesi öyle bir nûrdur ki bütün kötülükleri eritir.
Ey sâdık! Lâ ilâhe illallah, ehl-i îmandaki kötü ahlâkları eritir, lâkin küfre gücü yetmez. Ta ki Muhammedü’r- Rasûlullah ile ikisi bir söylenir, kalp de tasdîk ederse küfre gücü yeter ve onu yok eder.
Ey mü’min! Ehl-i îmân Lâ ilâhe illallah derse sevap yazılır. Çünkü Muhammedü’r-Rasûlullah’ı tasdîk etmiştir. Ehl-i küfür ne kadar Lâ ilâhe illallah derse desin sevap alamaz. Çünkü Muhammedü’r-Rasûlullah’ı tasdîk etmemiştir.
Ey tâlib! Tevâzu bulunmayan bir kalpten hayırlı işleri beklemek mümkün değildir.
Ey tâlib-i irfân! Tevhîd ehli olan insanlar; peygamberler, sıddîklar ve sâlihlerdir. Bunların sayısı çok azdır. Bunları Allah sever ve bütün mahlûkâta sevdirir. Şeytan, cinlerin kâfirleri, insanların şeytanları ise sevmezler ve ellerinden geldikçe kötülük yapmaya çalışırlar. Fakat bir şey yapamazlar. Çünkü Allah onları korur. Ve onlara kötülük yapmaya çalışanların kötülüklerini de başlarına çevirir.
Ey muvahhid! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz tevhîd esâsı üzerine öyle bir temel atmıştır ki, dünyadaki bütün müşrikler bir araya gelseler ondan bir parça bile koparamazlar. Bu mümkün değildir; zîrâ o temeli koruyan tevhîdin gücüdür.
Ey insan! Cenâb-ı Allah, Hazret-i Muhammed (s.a.v)’in ismini tevhîd temelinde kendi ismiyle birleştirdi. Onun için hiç bir beşerin gücü bunu değiştirmeye yetmez. Çünkü Allah koruyor. Buna karşı çıkanların karşılarında Allah vardır.
Ey sâlik! Bilesin ki tevhîd kelimesini bir defa söylemek, yıllarca biriken şirk ve küfür ateşini söndürür. Tevhîd akîdesini bilmeyen ve bulamayan insanlar bütün ömürlerini gaflet ve dalâletle geçirirler.
Ey âşık! Tevhîd ilmini bilerek yaşamak iki cihânın saâdetidir. Tevhîd ilminin kemâline ulaşmadan aşk bulunmaz. Rasûlullah’ın her sünneti Allah’ın aşkına ulaşan yollardır. Rasûlullah’ın sünnetine ittibâ etmeyenler bid’atçılardır.
Ey mü’min! Tevhîd öyle bir nûrdur ki sahte ilâhları nefyeder. Tevhîd ilminin kemâli ise ’Muhammedü’r-Rasûlullah’ iledir. Bilesin ki tevhîd ilminde şehâdeteyn (iki şehâdet) vardır. Vahdet ilminde ise Zât-ı Kibriyâ vardır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.