Özlenen Rehber Dergisi

155.Sayı

Dergimiz Hakkında

Muzaffer YALÇIN Hocaefendi Özlenen Rehber Dergisi 155. Sayı
Kıymetli kardeşlerim, saygıdeğer okurlar!

Hayrı alışma yolunda nefis ve ruhu eğitmeye, akıl ve kalbe ise öğretmeye ne denli önem verdiği aşikâr bir hakikat olan dinimiz, müntesiplerini eğitim ve öğretime irşat etmiş, bu alanda ’okuma ve yazmayı’ iki önemli vesile kılmıştır.

Nitekim Rabbimiz:
’Yaratan Rabbinin adıyla oku!’ (el-Alak, 96/1) buyurarak varlığına ve vahdaniyetine dair delilleri, hayrı ve hakikatleri kayda geçirdiği kâinat kitabından ve ilahî hitabı olan Kur’ân-ı Kerim’den okuyup öğrenmeyi emretmiş, insana bilmediklerini ’kalem’ ile öğrettiğini ifade etmiştir. (el-Alak, 96/4-5)

Tarih boyunca insanın bilcümle hayırla irtibatı bu iki vesile, yani ’okuma ve yazma’ üzerinden sağlanmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.), Rabbi katından kalbine indirilen ilahî hakikatleri bir yandan Ashabı’na okurken, diğer yandan vahiy kâtiplerine yazdırmak suretiyle kayda geçirmiş, bu suretle emanetin en mükemmel bir şekilde tebliğ ve muhafazasına çalışmıştır. Ayrıca Medine döneminde Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam’ı tebliğ maksadıyla mektuplar yazdırmış ve bunları o dönemin büyük devletleri olan Mısır, Bizans, İran, Habeşistan gibi önemli devletlerin krallarına göndermiştir.

İşte Kur’an ve Sünnet’in tayiniyle sabit olan bu iki temel, yani ’okuma ve yazma’, zaman ve şartlara göre şekil değiştirse de kıyamete kadar hayra alışmada vesile olmaya devam edecek, hayrı talim edenlerle ona talip olanlar arasındaki irtibat hep onlar vasıtasıyla kurulacaktır. Nitekim bu, bir zamanlar sadece kitap ya da mektupla temin edilirken, matbaanın icadıyla birlikte gazete, dergi gibi süreli yayınlarla devam etmiş, teknolojinin son sürat ilerlediği günümüzde ise iletişim yollarının kolaylaşmasına bağlı olarak gelişmiş, yazılı ve görsel alanda hayrı öğrenip öğretmenin yepyeni yolları zuhur etmiştir.

Şu halde Allah’ın dinine hizmet etmek isteyen her bir Müslüman’a düşen, temel prensiplerden asla ödün vermeden zamana ayak uydurmak, her türlü imkânı kullanarak hizmet alanlarını geliştirmektir. Nitekim üstadım Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.), içerisinde bulunduğu zamanın şartlarını iyi görüp değerlendirmiş, öncelikle İslâmî hizmetleri koordine edeceği bir vakıf kurmuş, din üzerinden icra edilen tartışmaları yakından takip ederek kitaplar telif etmiş, Müslümanların ihtiyaçlarına cevap verecek, müşküllerini çözüme kavuşturacak makaleler kaleme almış ve bunları, güncel meselelerin işlendiği, tartışmalı mevzulara cevapların verildiği aylık Özlenen Fark Dergisi’ni yayın hayatına kazandırmak suretiyle halka ulaştırmıştır.

Bizler, dar-ı bekaya irtihallerinden bugüne kadar, bir yandan ondan devraldığımız hizmetleri geliştirerek devam ettirme azmini taşırken, diğer yandan yeni ve farklı alanlarda dinimize hizmet etme gayreti içinde olduk.

Bu itibarla Özlenen Rehber Dergimiz, Özlenen Fark Dergisi’nin bir devamı olarak 13 senedir kesintisiz bir şekilde yayınlanmış ve bugün 155. sayısına ulaşmıştır. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd ediyor, gayretlerimizi rızasına muvafık kılmasını niyaz ediyorum. İnşallah bundan sonra da dergi hizmetimizi herhangi bir aksaklık ve kesintiye uğratmadan devam ettirmeye çalışacağız.

Geçen sayıda, dergimizin Nisan sayısından itibaren sayfa sayısını artırmakla birlikte 3 ayda bir yayınlanacağını okurlarımıza ilan etmiştik. Bu kararı almamızda etkili olan sebep; yazarlarımıza çalışmalarında daha uzun bir süre tanıyarak içeriğinin daha ilmî olmasını sağlamak ve daha çok okuyucuya ulaşmak için maliyetini düşürmek arzumuzdur. Maksadımız, senelerdir süregelen hizmetimizi geriye değil aksine daha ileriye taşımak, siz okurlarımızın karşısına daha güncel ve ilmî konularla çıkmak, dinî meselelerimizi daha derin ve sağlam araştırmalarla sizlere ulaştırmaktır.

Bundan sonraki süreçte, okurlarımızın kıymetli görüş ve katkılarını bizlere ilettikleri takdirde değerlendirmeye alacağımızı belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle başta, bugüne kadar dergimize çalışmalarıyla destek veren tüm yazar kardeşlerime ve dergimizi takip ve yayma gayretinden geri durmayan siz kıymetli okurlarımıza teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun!
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • 9.04.2016 00:20:55 Tuğra Ankara

    Allah razı olsun

  • 9.04.2016 00:19:50 Hakan Burçak Fransa

    Sağolun hocam emekleriniz için

2 kişi yorum yazdı.