Özlenen Rehber Dergisi

111.Sayı

Rahmet İklimine,

Rıfat AKSAÇLIOĞLU Özlenen Rehber Dergisi 111. Sayı
İnsan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zaman dilimleri vardır ki; taşıdığı rahmet ve bereketle diğer zaman dilimlerinden daha üstündür. İşte bu zamanların başında üç aylar olarak isimlendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelir. Bu üç ay içerisinde bizi rahmete gark edecek bazı gün ve geceler vardır ki, bu gün ve gecelerde yapılacak ameller daha faziletli ve daha bereketli kılınmıştır. Bunlar Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili gecesi, yine Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan İsra ve Mirac mucizesinin gerçekleştiği Mirac Kandili, Şaban ayının onbeşinci gecesi olan Berat Kandili ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olduğu ihtimalinin yüksek olduğu ve kendisinde yapılacak ibadetlerin bin aydan hayırlı olduğu Kur’an’ile tesbit ve ilan olunan Kadir Gecesi’dir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), üç aylar yaklaştığı zaman bize de bu ayların kıymetini bildirme niyetiyle şöylece dua buyururlardı: ’Allah’ım, bize Receb ve Şaban aylarını mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.’ (Keşfu’l Hafa, c.1, s.190, h.no. 554)
Regaib Gecesi’nde Rabbimizin izni ile, bol bol ihsan, lutuf, rahmet ve berekete nail olmak; Mirac Kandili’nde yıllık misakı yenilemek, Berat Kandili’nde kurtuluş senedini almak, Kadir Gecesi’nde af ve mağfirete gark olmak için, gafletten sıyrılarak, şuurlu ve uyanık bir şekilde bu ayları ihya etme gayretinde olmalıyız.
Gerek fert fert bizlerin, gerek bütün müslümanların, gerekse bütün insanlığın rahmet ve mağfirete kavuşmaya ne kadar ihtiyacı olduğu son derece aşikâr olan bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlığın haramların karanlığı içinde boğulduğu bir çağı idrak ediyoruz. Allah’ın yardım ve merhameti olmadan bu girdaptan kurtulmamız da mümkün değildir. Bu hususta müslümanlar olarak da duadan daha tesirli bir silaha sahip değiliz. İşte bu mübarek günleri fırsat ve ganimet bilerek, duaların reddedilmeyeceğini müjdeleyen Efendimiz (s.a.v.)’in bu işaretlerine uyarak, dua ve niyazlarımızla Rabbimize müracaat edelim. Gerek nefislerimizin gerekse insanlığın ıslahına dua edelim. Hata ve kusurlarımızın affı için tevbe ve istiğfara yönelelim. Bu mübarek aylarda her zamankinden daha fazla, iyilik, hayır ve hasenata koşalım; sadaka ve yardımlarımızla Allah’ın rahmetini celbetme yarışında gayretkâr olalım. Rabbimizin ihsan buyurduğu maddi imkânlarımızı daha da zorlayarak, bu aylara ihtiyaç içerisinde giren kardeşlerimize, Allah için ilim icra eden kurumlarımıza yardım ellerimizi uzatarak Allah’ın yardımını talep edelim. Onların da hayır dualarını alalım. Birbirimizi hayırlı işlerde daha etkin olma hususunda teşvik edelim. Belki bir daha ulaşmamız mümkün olmayacak bu mübarek zamanları hakkımızda tam bir kazanç ve kâra çevirelim. Hata ve kusurlarımızın silinmesi için, güzel amellerimize ek güzel ameller katmaya gayret edelim. İnsanlığın ıslah ve kurtuluşu için bol bol dua edelim. İlk iki ayda yani Recep ve Şaban aylarında, nafile oruçlarla, Kur’an tilavetiyle, namaz ve sair taatlerimizle rahmet ve mağfiret nehri Ramazan ayına hazırlanalım. Uyanık ve bilinçli bir şekilde bu ayları idrak edelim.
Zira gerçekte, böyle mübarek zamanlar ancak onları değerlendirebilenler için var demektir. Eğilip içmedikçe, susuzluktan yanan bir insan için, önünden akan ırmak hasret ve mahrumiyetten başka bir anlam taşımaz.
Merhameti nihayetsiz Rabbimiz (c.c.), biz ve bütün insanlık hakkında bu mübarek ayları hayırlara vesile kılsın, daha nice üç aylara kavuştursun. Bizlere Recep ve Şaban ayını mübarek kılsın ve bizi Ramazana ulaştırsın…
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.