Özlenen Rehber Dergisi

88.Sayı

Muharref Dinler Yahudiler ve Yahudilik

Seyfullah KILINÇ Özlenen Rehber Dergisi 88. Sayı
Yahudilik, şu an yaşayan semavi dinlerin en eskisi ve mensubu en az olanıdır. Yahudiliği din olarak benimseyen kişilerin sayısı günümüzde 20 milyon civarındadır. Bunların 6-7 milyonu İsrail’de, 5-6 milyonu Amerika’da, geri kanlı ise Türkiye, Rusya, Etiyopya, Almanya, Avustralya, Kanada, Brezilya ve Meksika gibi dünyanın değişik ülkelerinde yaşamaktadır.
Semavi dinler arasında mensupları bakımından en az olan Yahudiler, birçok önemli ve kilit ülkelerde oluşturdukları lobiler ile hem dünya siyasetine hem dünya ekonomisine hem de dünya stratejisine yön verebildikleri, akademi, politika ve siyasi çevreler tarafından bilinen bir realitedir.
Yahudilerin hem nüfus hem de nüfûz bakımından en etkili oldukları ülke, İsrail’den sonra Amerika’dır. Yahudiler Amerika nüfusunun %3,5’unu oluşturmaktadırlar. Nüfus bakımından küçük olmalarına rağmen, oran bakımından etkileri yani nüfuzları nüfuslarının 5-10 katıdır. Çünkü Yahudiler Amerika’da iyi bir şekilde organize olmuşlar, ekonomik bakımdan çok zenginleşmişler ve çok etkin lobiler kurmuşlardır. Şunu altını çizerek belirtmek gerekir ki, Amerika’da görünen Yahudi gücünün yanında bir de görünmeyen, çok etkili ’Yahudi lobileri’ vardır. Bu görünmeyen ve cumhur tarafından da bilinmeyen lobilerin en etkilileri ’Babtist’ ve ’Evanjelist’ gruplar içerisindeki ’Neo Sabataycılar’dır.
Yahudiliğin genel olarak kullanılan sembolü, Yedi kollu şamdan ve Altı köşeli yıldız’dır. Altı köşeli yıldızı, İsrail milli sembolü ittihaz edinmiş ve bayraklarında resmetmişlerdir.
Günümüzde Türkiye’de yaşayan Yahudilerin sayısı yaklaşık 25.000 civarındadır. Bunların yaklaşık 22.000’i İstanbul’da, 2.000’i İzmir’de, geri kalanı da Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep ve Kırklareli gibi illerde yaşamaktadır. Türkiye’deki Yahudilerin kahir ekseriyeti ’Sefared’ ve pek azı da ’Aşkenaz’dır. Türkiye’de Safered ve Aşkenaz Yahudilerin haricinde, Hazar ve Karatay Türklerinden olup Museviliği din edinmiş Musevi Türkler de bulunmaktadır. Yahudiliği din edinmiş olan bu Türkler, Tevrat’ın yorumu olan ’Talmut’a’ önem vermemelerinden, sadece Tevrat ile amel etmelerinden ve Tevrat’ı çokça okumalarından dolayı Ka-Ra-E kökünden türeyen ’çok okuyan’ anlamına gelen ’Karaim’ olarak adlandırılmakta ve mensup oldukları mezhebe de Karaim Mezhebi denilmektedir. Bunların Türkiye’de sadece ’Türk Karaim Vakfı’ adı altında bir vakfı bulunmaktadır.
Günümüzde Türkiye’de Yahudilerin çoğunluğu faaliyette olan 47 adet Sinagog’u bulunmaktadır. Bu Sinagoglar, Yahudilerin illerdeki yoğunluğuna göre dağılmıştır. İstanbul’da 26, İzmir’de 9, Bursa’da 2, Hatay’da (Antakya’da 1, İskenderun’da 1 tane olmak üzere) 2, Ankara, Adana, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Kırklareli ve Kilis gibi illerde de birer tane Sinagog bulunmaktadır.
Türkiye’de Yahudilerin İstanbul’da 2 ve İzmir’de 1 hastaneleri bulunmaktadır. Ayrıca birçok sayıda vakıf, hayır ve yardım kurum-kuruluşları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilk ve ortaöğretim seviyesinde Yahudilerin kendilerine ait okulları da vardır. Yine 1543 yılından beri yayın hayatına devam eden, Yahudi inanç ve kültürünü de tanıtan ’Şalom Gazetesi ’ de önemli bir Yahudi yayın organıdır.
Bu yazımızda Yahudilerin coğrafîk dağılımı hakkında genel ve öz bilgiler vermeye çalıştık. Gelecek yazılarımızda ise Yahudiler ve Yahudilik hakkında toplum arasında bilinmeyen yönleri aktarmaya çalışacağız. Kur’ân-ı mübînin lisanıyla, bu lanetli milleti tarihsel, kültürel, sosyal ve dini yönden anlatarak yorumu sizlere bırakmaya özen göstereceğiz inşallah. Muvaffakiyeti, gayreti de veren Allah’tandır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.