Özlenen Rehber Dergisi

88.Sayı

Siyonizm Siyonist Yahudileri Yakından Tanıyalım

Ümmügülsüm BOZKURT Özlenen Rehber Dergisi 88. Sayı
Siyonist Yahudileri Yakından Tanıyalım.
Gazze’ye giden Mavi Marmara gemisine Siyonist işgalci askerlerin kanlı ve orantısız müdahalesi ile İsrail yeniden dünya gündemine oturdu. Zira Siyonist yönetimi yardım gemilerine müdahalede bulunacağını günler öncesinden açıkça belirtmişti. Gazze şehrini açık hava hapishanesine çeviren işgal devleti, uluslar arası kamuoyunun tepkisine hiç aldırış etmemede ısrarını sürdürmektedir. Günlerdir yazılıp çizileni okudukça, Siyonist yönetiminin aktörleri, dâhildeki kalemşör yazarların da katkısıyla emellerine ulaşacaklarını ümit etmekte olduklarını görüyoruz. Yarım asır önce yaşanmış Yahudi soykırımının bahanesini öne sürerek kendi ırkdaşlarının korumak adına etnik ve dini soykırımı vahşîce sürdürmekteler. Tutum ve siyasetinde gittikçe yalnızlaşan İsrail rejimini ileride daha zor günler beklediği aşikâr. Yahudilerin, Zekeriya (a.s)’ı katlettikleri eğer tarihi bir vakıa ise (ki öyledir), o zaman bu toplumdan her türlü vahşet ve katliamın sudur etmesini şaşkınlıkla karşılamamız gerekmekte. Musa (a.s) Yahudileri firavunun zulmünden kurtardığında, onlar yine ona isyan etmiş ve buzağıyı ilâh edinerek tapmaya başlamışlardır. Konumuz tarih olmadığından detaylara inmeyerek sadece okurlarımızın hafızalarını tazelemeleri adına bu kısa hatırlatmayı yapalım istedik.

Yahudi’lerin Karakteristik Özellikleri
Yahudi toplumunun temel karakteristik özelliklerini Kur’ân-ı Kerim’inde âlemleri yaratan yüce Rabbimiz tafsili olarak anlatmaktadır. Yaratan, yarattığının tüm özelliklerini bildiğinden Kur’ân’ı okuyanlar hangi milletten olursa olsun ve hangi dili konuşursa konuşsun bu temel bilgilere hem orijinal Arapça dilinden hem de kendi dillerine çevrilmiş meallerden öğrenebilirler. Binler yıl öncesindeki hakikatleri Kur’an ayan beyan okuyanlara aktarıyor.
Yahudi toplumunun şerlileri; katliamda, terörde, işkencede, zulümde, işgalde, manipülasyonda, sahtecilikte ve dolandırıcılıkta, devlet huzurunu bozmada, askeri darbeler tertip etmede, suikastlarda ve daha nice sayamayacağımız insanoğlunun işleyebileceği suçları çok profesyonel bir şekilde hayata geçirdiklerini müşahede etmekteyiz. ’Suç makinesi’ tarifi bile bu şer toplumu hakkında zayıf bir niteleme olacağı kanaatindeyim. Bu şer toplumunun mümessilleri hangi ülkeye el atsalar, ekonomik yönden olsun ve hayatın diğer bütün alanlarında yaptıkları tahribatlar da olsun, o ülke halkının çok ağır bedeller ödediklerini görmekteyiz. Dünya medyasını ellerinde bulundurduklarından, Yahudileri ustaca mazlum bir topluluk olarak sürekli lanse etmekteler. Hollywood yapımı filmlerini takip eden izleyiciler, her yıl ortalama iki filmin Yahudi soykırımı ile alâkalı olduğunu açıkça görebilirler. Kitle iletişim araçlarını profesyonel seviyede kullanan Siyonist camia, bu şekilde lehine çokça yayınlar hazırlamakta ve yayınlatmakta. Yahudi toplumu hakkında ne kadar yazarsak yazalım, mutlak doğru kelâm olan İlâhî vahiy Kur’an, güzelce analiz edilirse hakikate kısa yoldan kavuşulmuş olunur.

Peki, Kur’an’da Yahudiler Nasıl Tarif Ediliyorlar?


’And olsun insanlar içinde, müminlere en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve Müşrikleri bulursun.’ (Mâide sûresi, 82)
Kur’an insanların ve toplumların yapılarını anlatırken Yahudilere ayrı bir yer vermiştir. Kur’an’da Yahudilerden ve onların karakterlerinden bahseden çok sayıda âyet vardır. Bu âyetlerde Yahudilerin fert ve toplum olarak karakter ve yapıları net bir şekilde tahlil edilmiştir.
- Yahudiler kendilerini diğer milletlerden üstün görürler: ’Biz Allah’ın çocuklarıyız ve sevdikleriyiz derler.’ (Mâide sûresi, 18)

- Tevratı değiştirmişlerdir: ’Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için,’bu Allah katındandır diyenlerin vay haline.’ (Bakara sûresi, 79)

- Yahudiler dine kin ve hınç duyarlar: ’Dine bir kin ve hınç besleyerek ’Dinledik ve karşı geldik’ derler.’ (Nisâ sûresi, 46)

- Yahudiler inanlara ihanet ederler: ’Sürekli onlardan ihanet görürsün.’ (Mâide sûresi, 13)

- Yahudiler insanlara eziyet ederler: ’Onlar size eziyetten başka kesinlikle bir zarar vermezler.’ (Âl-i İmran sûresi, 111)

- Kendi fikirlerine ters düşen peygamberleri öldürdüler: ’Yahudiler nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şeyle bir Peygamber gelse, bir bölümünü yalanlarlar bir bölümünü de öldürürler.’ (Mâide sûresi, 70)

- Yahudiler kendilerine yasaklanan şeyleri yaparlar: ’Onlar kendisinden sakındırıldıkları şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca…’ (A’râf sûresi, 166)

- Dünyadaki savaşları çıkartıp bozgunculuk yaparlar: ’Yahudiler ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirirlerse, Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çaba harcarlar. Allah bozguncuları sevmez.’ (Mâide sûresi, 64)

- Allah’ın gazabına uğramışlardır: ’Yahudiler Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu kuşkusuz Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerinden, isyan etmeleri ve sınırları haksız yere çiğnemelerindendi.’ (Bakara sûresi, 61)

- Cimridirler: ’Yoksa onların mülkten bir payları mı var? Eğer böyle olsaydı insanlara çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu bile vermezlerdi.’ (Nisâ sûresi, 53)

- Kendi dinlerine döndürmeye çalışırlar: ’Dediler ki: Yahudi olunki hidayete erersiniz.’ (Bakara sûresi, 135)

- Haksızlıkla insanların mallarını yerler: ’Ey iman edenler gerçek şu ki; Yahudi bilginlerinden ve hahamlarından çoğu insanların mallarını hırsızlıkla yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar.’ (Tevbe 34)

- Zulüm yaparlar ve Allah yolundan alıkoyarlar: ’Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah’ın yolundan alıkoymaları nedeniyle kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.’ (Nisâ sûresi, 160)

- Yahudi bilginlerini tanrı edindiler: ’Onlar Allah’ı bırakıp bilginlerini ve hahamlarını ilahlar edindiler.’ (Tevbe sûresi, 31)

- Kendilerini ilah gibi görmeleri: ’Yahudiler, Üzeyir Allah’ın oğludur, dediler.’ (Tevbe sûresi, 30)

- Yahudiler Yahudi olmayanların düşmanıdırlar: ’Yahudiler ’Sizin dininize uyanlardan başkasına inanıp güvenmeyin’ derler.’ (Âl-i İmran sûresi, 73)
Yahudiler koyu ırkçılıkları, kibirleri ve sapkın dini görüşleri yüzünden tarih boyunca karışıklık bozgunculuk ve fesadın kaynağı olmuşlardır. Kur’an Yahudilerin yeryüzünde özellikle iki defa bozgunculuk çıkaracaklarını anlatıyor:
’Kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik: Muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve oldukça ’kibirli bir yükselişle muhakkak kibirlenip yükseleceksiniz.’ O ikiden ilk vaid (tehdit korkutma) geldiği zaman, oldukça zorlu olan kullarımızı üzerinize gönderdik de sizi evlerin arasına girip araştırdılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü.’ (İsrâ sûresi, 4–5)
Gerçekten en güçlü olduklarını sandıkları ve dejenere hale geldikleri sırada Yahudiler, ard arda gelen savaşlarla mağlup olmuş, Arap yarım adasından dünyanın birçok yerine sürülmüşlerdir. Fakat Yahudiler tarih içinde yeniden güçlendiler. Filistin’de bir Yahudi devleti kurmayı başardılar. Allah onlara bir güç ve imkân fırsatı verdi.
’Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik ve size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık.’ (İsrâ sûresi, 6)
Fakat Yahudiler bu güçlerini yeniden bozgunculuk için kullanmaktalar. Yahudiler işgal ettikleri topraklarda yaptıkları katliamlarla, paravan örgütlerini kullanarak dünya çapında körükledikleri savaş, karışıklık ve dejenerasyonla Kur’an’da anlatılan zalim karakterlerini yeniden ortaya koydular. Nitekim Kur’an, Yahudilerin tekrar yeryüzünde kötülüğe çaba harcayacaklarını belirtmiştir. Fakat yaptıkları bu sefer de karşılıksız kalmayacaktır.
’Eğer iyilik ederseniz kendi kendinize iyilik etmiş olursunuz, eğer kötülük ederseniz o da aleyhinizedir. Sonuncu vaad geldiği zaman yine öyle bir kullar göndeririz ki, yüzlerinizi kötü duruma soksunlar birincisinde ona girdikleri gibi mescid (Kudüs)’e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın etsinler.’ (İsrâ sûresi, 7)

Bir Yahudi’nin İtirafları!

Dünyada insan olarak bir mahlûk varsa bil ki Yahudi’dir. Bizden gayrisine insan şeklinde yaratıklar olarak düşün ve bunların hepsi biz Yahudi’ye hizmet etmek için yaratılmışlardır. Onlardan faydalanabilmem için hile, yalan, rüşvet, dalavere ve sahtekârlığın her türlüsü serbesttir. Hatta Yahudi’ye Yahudi’den başkasının canı, malı kanı da helâldir. Bunu böyle bilin, hiçbirinin sana aman demesine imkân verme, gözyaşlarına aldanma. Müslüman’la Müslüman, Hıristiyan’la Hıristiyan, putperest ile putperest ol.
İkiyüzlülük maskesini kendine iyice uydur. Ta ki onların mallarını, kanlarını eminceye kadar. Karda yürü, ama izini belli etme, daima masum gibi görün. Hakkı yenmiş mağdur insan gibi davran, ama sen kimseye acıma, kendi ırkından başka bir insan için kalbinde sevgi ve merhamete yer verme. Sizler Hıristiyan Avrupalıları, Müslümanları, Türkleri insan mı sanırsınız, onların tümü biz Yahudi’nin bineği ve kölesidir, tıpkı bir merkep gibi. Tevrat’ı oku ve Yahudi neymiş öğren. Biz bizden olmayan milletin yönetimi altında olsak bile onların efendisi olmayı biliriz, çünkü para bizdedir. Paraya sahip olduğumuz müddetçe de en akıllı millet biziz, onlar devletin kendi idareleri altında olduğunu sanarak ancak kendilerini aldatırlar.
Bir yerde savaş mı çıkmıştır, bilin ki bizim parmağımız vardır. İkinci dünya savaşın gerçek galibi bizleriz. Sosyalizm, kominizim liberalizm, Alevîlik bizim buluşlarımızdır ve bu buluşlarımız sayesinde biz huzur içinde yaşarken diğer milletler birbirlerini yerler. Bununla da kalmayız, milletlerinin geleneklerine milliyetine bağlı, dinine şuurla sarılan her millet bizim düşmanımızdır. Böyle milletleri yeryüzünden silmek için bütün silahlarımızı kullanırız. Özellikle de kendi basınımızı, filmlerimizi. Kardeşi kardeşe düşürüp mezhep kavgaları çıkartırız. Karşımıza ahlâkla çıkarlarsa onu bertaraf edebilmek için moda icat eder, kumarı, fuhşu yayar destekleriz, onlar acz (çaresizlik) içinde düştükçe biz kazanırız.
Şunu bil ki biz Yahudiler, İsrailliler ancak kendisi için yaşar, dünya yansa bir tüyümüz dahi kıpırdamaz. Yahudi’den gayrı olan milletleri yılan bileceksin zehrini dilinden koparıp atacaksın, zararsız hale getireceksin, Filistin’deki gibi aptallaştıracaksın, sırtından derisini yüzüp faydalanacaksın. Tarihteki diktatörlerden pay biç kendine. Biz Yahudi’yi en iyi anlayan onlardır. Biz Yahudiler bulunduğumuz toplulukta milli iktisat ve ticaret düzenlemesi, iç huzur asla olmaz, kazançlar boğaz tokluğundan öte geçmez. Buna inanan deha idi o, tıpkı sultan Hamit gibi ne oldu akıbeti, sıfır. Almanya’dan kovduğu Yahudi kadar Yahudi doldu Almanya’ya. Dünyaca ünlü araba üretimi tesisleri hep bizim.
Üzerinde üçgen olan, aslan resmi olup, baş harfi V ile başlayıp Türkçe sözlükte manası olmayan bütün mamuller bizimdir. Her çıkardığımız mamule sigaralara işaretlerimizi mutlaka koyarız. Yahudi ile asla baş edilemez, başını kaldıranın üzerine yumruğumuz iner. Iraktaki gibi. Ticaret, iktisat bütün para borsaları, bankalar ve hatta sendikacılar Yahudi’nin gizli elleri tarafından idare edilir. Yahudi istediği adamı hatta milleti zengin, istemediğini fakir kılar, bir başkasını tutuyor okşuyorsa bu kendi menfaati içindir. Görevini yapmayan ve yapmamakta direnen köleyi ise öldürmekten çekinmez.
Yahudi ancak bir başka Yahudi’yi sevebilir. İspanyollar bizi ülkelerinden kovduklarında bizlere yer veren ağırlayan Osmanlı devletini yıkan yine biziz. Çünkü bizlere zararlı olmaya başlamışlardı, asırlarca Kudüs’ü elinde tutan sultan Hamit oraya yerleşmemize izin vermedi, tonlarca altın teklif ettik kabul etmedi, sonuç ne oldu? O paranın çok daha azını harcayarak hallettik meseleyi ve onu kızıl sultan ilân ettik. Biz Yahudiler yaşamak için yaşatmayabiliriz. Hz. Ali, Hz. Osman’ın arasına nifak sokan, Muaviye, Yezid, Kerbela, Cemel hâdiselerini çıkaran yine bizleriz. Büyük futbol takımı da bizim kontrolümüzde, bu takımlarla kitleleri ve gençleri yönlendirir, düşünmelerini önleriz. Toplumlar düşündüğü an bizim sonumuz gelmiş demektir. Toplumların düşünmemesi bizim sigortamızdır. Dini sembolümüz üçgendir. En kutsal rengimiz siyah, beyaz, kırmızı bu üç renk bir arada hangi mamul ve üründe, vasıtada varsa bizimdir.

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.