Özlenen Rehber Dergisi

88.Sayı

Boy Abdestine (Gusül) Dair Bazı Hükümler

BOY ABDESTİNE (GUSÜL) DAİR BAZI HÜKÜMLER CÜNÜPLÜKTE YAPILMASI CAİZ OLUP OLMAYAN ŞEYLER

Soru: Cünüpken banyo yapmadan uyumak, yemek, içmek, tırnak veya saç kesmek vb. işler günah mıdır? Böyle bir kimsenin yapması caiz olup olmayan şeyler nelerdir?

Cevap: Cünüp olan kimseye caiz, mekruh veya haram olan şeyler kısaca şöyledir.
• Cünüp olan kimse, ulaşacağı ilk namaz vaktine kadar yıkanmayı geciktirmesinde bir beis yoktur. Fakat en güzel olan hemen yıkanmaktır. Ertelemesini gerektirecek bir özür veya zaruret bulunmadığı takdirde yıkanmayı namaz vaktinden sonraya bırakmak ise günahtır.
• Cünüp olan erkeğin yıkanmadan ve abdest almadan önce hanımıyla ikinci kez cinsi münasebette bulunmasında bir sakınca yoktur; ama böyle yapmaması daha güzeldir. Zira cünüp olan bir kimsenin yemek, içmek, uyumak veya cima etmek istediği zaman abdest alması menduptur.
• Cünüplükten yıkanmak istediğinde yıkanmaya başlamadan önce abdest almak menduptur.
• Cünüp iken ’kunût’ dualarını okumak mekruh değildir.
• Cünüp olan kimsenin, elini, ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi mekruh değildir. Fakat elini ve ağzını yıkamadan bunu yapmamalıdır. Çünkü müsta’mel (abdestsizliğin giderildiği) su içilmiş olur ki bu, tenzîhen mekruhtur. El de pislikten hâlî değildir. Binaenaleyh onu da yıkayıp ondan sonra yemelidir.
• Cünüp olan kimsenin tefsir kitaplarına dokunması mekruh, diğer şer’î kitaplara dokunması ise mekruh değildir.
• Muska ve hamâil gibi içinde âyet yazılı şeyler muşamba gibi ayrı bir kılıfla sarılırlarsa onlarla helâya girmek, üzerinde taşımak hem abdestsiz kişiye hem de cünüp kimseye caiz olur. Bundan anlaşılır ki, dua ve sena niyetiyle yazılan âyetlerin hükmü yine Kur’an hükmündedir.
Ancak böyle âyetler dua niyetiyle okunurlarsa caizdir. Zira niyet yazıyı değil, dil ile söyleneni değiştirmekte tesir eder.
• Cünüp kimsenin bayram ve cenaze namazgâhına, tekke veya medreseye girmesi haram değil, caizdir.
• Cünüp kimsenin Kur’ân’a bakması mekruh değildir. Çünkü cünüplük göze sirayet etmez.
• Cünüp kimsenin ezan okuması veya kamet getirmesi tahrîmen mekruhtur.
• Cünüp kimse ezanı işitince ezana icabet eder, yani ezanı tekrarlar. Çünkü müezzine icabet etmek ezan okumak değildir.
• Cünüp kimsenin cenaze yıkaması mekruhtur.
• Cünüp kimsenin tıraş olması, tırnak kesmesi, kan aldırması veya vücudundan bir parçayı kesip atması mekruhtur. Çünkü dünyada iken bedenden nasıl ayrılmış iseler âhirette de öylece geri gelirler.
• Cünüp kimsenin Allah (c.c)’yu zikir ve tesbihte bulunması caiz olduğu gibi dua etmesi de caizdir.
• Cünüp olarak sabahlamak orucu bozmadığı gibi bütün gün cünüp kalmak da orucu bozmaz.

Cünüp olan kimseye şunları yapmak haramdır:
1- Namaz kılmak
2- Kâbe’yi tavaf etmek
3- Mushaf’a el sürmek. Ancak Mushaf’ı, ona bitişik olmayan bir şey ile tutmasında bir sakınca yoktur.
4- Kur’an okumak. Ancak dua kastıyla dua âyetlerini okumasında bir sakınca yoktur.
5- Camiye girmek
6- Tilavet secdesi yapmak

DEFALARCA CÜNÜP OLMAK VE GUSÜL


Soru:
Bir kişi beş defadan fazla cünüp olmuş ise kaç kere gusül abdesti almalıdır?

Cevap:
Kişi cünüp olduktan sonra gusül abdesti almadan önce, tekrar tekrar defalarca cünüp olsa bile bir tek gusül yeterlidir. Ama gusül abdesti alındıktan sonra tekrar cünüp olunursa yeniden gusül abdesti almak gerekir.

GUSÜL ABDESTİ ESNASINDA BURNUN KANAMASI

Soru:
Gusül abdesti alırken burnumuz kanarsa guslümüz olur mu?

Cevap:
Gusül abdesti alırken kişinin burnu veya başka bir yeri kanarsa veya küçük abdestini bozacak herhangi bir şey meydana gelirse, gusül abdestine devam eder, guslünü tamamlar. Guslü sahih olur, ama küçük abdesti bozulmuş olur, tekrar normal abdest alır. (Reddu’l-Muhtâr, c.1)
Eğer kanama, kâmil bir namaz vakti (mesela öğleden ikindi namazına kadar) durmaz devam ederse, o vakit özür sahibi olmuş olur. Her yeni vakit girdiğinde, abdesti bozulmuş olur ve tekrar abdest alması gerekir. (el-İhtiyâr, c.1)

GUSÜLDE BURUN YIKANMAZSA
Soru:
Gusül abdesti alırken burna su vermezsek gusül sahih olur mu?

Cevap:
Guslün farzı üçtür:
1- Ağzı iyice çalkalamak.
2- Burna iyice su vermek.
3- Bütün bedenin tamamını yıkamak.
Gusülde kişi tüm bedenini temizlemekle emrolunmuştur. Bu sebeple -gözlerin içi hariç- yıkanabilen bütün yerlerini -ağız ve burnun içi de dâhil- yıkaması farzdır.
Burundaki kurumuş kir, hamur gibidir, gusle mânidir. Bu nedenle burundaki kirin altını yıkamak da lazımdır. Kirin kuru olmakla kayıtlanması, yaş kir hakkında ulema ihtilâf ettiği içindir.
Yukarıdan anlaşılacağı üzere, üzerine gusül farz olan kişi ağzına veya burnuna su vermez veya bedeninden herhangi bir yeri yıkamaz ise gusletmiş olmaz.

Faydalanılan Eserler:
1- İbn-i Âbidîn, Taharet, Guslün Sünnetleri, Guslün Farz Olduğu Yerler, Ezan Babı, Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Babı.
2- İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Vehbe Zuhaylî, c.1, s.287.
3- Fetevâyi Hindiye, c.1, s.60; c.12, s.64-133.
4- Mültekâ, c.1, s.45-46.
5- Celal Yıldırım, c.1, s.59; c.4, s.165.
6- el-İhtiyar, Gusül Babı.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

 • ercan

  gusül günahmıdır

 • melih

  gusülde burun kanaması sorusunun cevabında 2. paragrafı biraz daha açıklar mısınız?

 • ahmet

  gusül abdesti aldıktan sonra yanlışıkla elimizi kesip kanaması güslü bozar mı?

 • mete

  Teşekkürler ...

 • batuhan

  oruçlu iken filim izlerken boşalırsak oruç bozulurmu

 • batuhan

  güsül alırken herhangi bi yerde yara varsa ve orası kanarsa gusül bozulurmu tekrar almak mı gerekir

 • levent

  çok yrdımcı oldunuz teşekkürler

 • yasemin arı

  a.s.her müslümanın bilmesi gerekn ve bazende bazı knularda süpheye düstügü bir konuyu harika bi şekilde acıklamıssınız Allah c.c. razı olsun dua ve selam ile .. Allaha emanet olun ins ...

30 kişi yorum yazdı.