Özlenen Rehber Dergisi

14.Sayı

Aşûre Gününün Fazileti ve Bugünde Yapılacak Sünnetler

Mustafa ULUM Özlenen Rehber Dergisi 14. Sayı
Rasûlullah Efendimizin sünnetlerinden biri de Aşûre Günü’ne saygı göstermektir. Aşûre Hicrî aylardan muharremin 10. günüdür. Aşûre Günü’ne bu ismin verilmesi Allah-u Teâlâ’nın 10 peygambere 10 şeyi ikram etmesindendir:
1- Âdem (a.s.)’ın tevbesini o gün kabul etmiştir.
2- Nuh (a.s.)’ın gemisi Cudi Dağı’na o gün oturmuştur.
3- Süleyman (a.s.) o gün melik olmuştur.
4- Yunus (a.s.) o gün balığın karnından kurtulmuştur.
5-Yusuf (a.s.) o gün babasına kavuşmuştur.
6- İdris (a.s.) o gün semaya kaldırılmıştır.
7- İbrahim (a.s.) o gün Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.
8- Musa (a.s.) o gün Firavun’dan kurtulmuştur.
9- Eyyûb (a.s.) o gün hastalıktan kurtulmuştur.
10- İsa (a.s.) o gün göğe kaldırılmıştır.


AŞÛRE GÜNÜNDE YAPILACAK SÜNNETLER

1- Peygamberimiz (s.a.v) Aşûre Günü yani muharremin 10. günü ile 9 ve 11. günlerinde oruç tutmuşlardır. Ebû Katâde (r.a.) der ki: ’Rasûlullah (s.a.v.)’e, Aşûre Günü oruç tutmanın hükmü sorulunca: ’Geçmiş senenin günahına keffaret olur.’ buyurdu.’ İbn-i Mâce’nin rivayeti ise şöyledir: ’Aşûre Günü orucunu gelecek senenin günahlarına keffaret olacağını umuyorum.’ (1)

2- Kişi Aşûre Günü ailesine bol infakta bulunmalıdır. Ebû Hureyre (r.a.)’den Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: ’Her kim ailesi ve çocuklarına Aşûre Günü bol infakta bulunursa, Allah-u Teâlâ senenin diğer günlerinde infak edene bol rızık verir.’ (2)

3- Rasûlullah (s.a.v.): ’Aşûre Günü bir yetimin başını okşayan kimseyi, Allah-u Teâlâ o yetimin saçındaki her kılı için cennette bir derece yükseltir.’ buyurmaktadırlar. (3)

4- İmam Zendüsî Ravda’da nakletmiştir: ’Aşûre Günü gusül eden, Allah-u Teâlâ katında annesinden yeni doğmuş gibi temizlenir.’ (4)

5- Aşûre Günü Müslümanlara çokça selâm vermelidir. Rasûlullah (s.a.v): ’Aşûre Günü selâm veren kişi, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibidir.’ buyurmuşlardır. (5)

6- Aşûre Günü sürme çekmek sünnettir. Abdullah ibn-i Abbas (r.a.)’den rivayetle Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz: ’Aşûre Günü her kim sırma taşından sürme çekerse gözleri kat’iyen ağrımaz.’ buyurmuşlardır. (6)

7- Çokça sadaka vermelidir. Hadîs-i Şerif’te: ’Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye Allah-u Teâlâ Uhud Dağı kadar sevap verir, bu sevap kıyamet gününde terazide, mizanda yer alır.’ buyrulmuştur. (7)

8- Aşûre Günü zikir meclislerinde hazır bulunmalıdır. Rasûlullah (s.a.v.): ’Bir kimse, bir âlimin meclisine veya Allah-u Teâlânın zikredildiği yere Aşûre Günü gelip onlarla bir saat (bir müddet) oturursa (onlara iştirak ederse), o kimseyi cennete koymayı Allah-u Teâlâ üzerine almıştır.’ buyurmuştur. (8)

9- Aşûre Günü sılâ-i rahim yapmalı, akrabayı ziyaret etmelidir. Dargınları barıştırmalı, cenazelerde hazır olmalı, hasta ziyareti yapmalı, Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırmalıdır. Müslüman dostları ile muhabbet etmeli, ihsanda bulunmalı, iyilik ve güler yüzle musafaha etmelidir.

Kaynaklar:
1- et-Terğîb ve’t-Terhîb, c.2, s.464.
2- A.g.e., c.2, s.466 ; Kütübü’s-Sitte Muhtasar ve Tercümesi, İ. Cânan, c.9, s. 240.
3- Tenbîhu’l-Ğafilîn, Sırâtü’l-İslâm, s.219.
4- Sırâtü’l-İslâm, aynı yer.
5- A.g.e., aynı sayfa
6- Hakîm, Müstedrek.
7- Sırâtü’l-İslâm, s. 219.
8- A.g.e, s.219
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.