Özlenen Rehber Dergisi

92.Sayı

Zilhicce Ayında Yapılacak Sünnetler,

Mustafa ULUM Özlenen Rehber Dergisi 92. Sayı
Bu yıl inşallah 7 Kasım’da idrak edeceğimiz Zilhicce yani Hacc ve Kurban ayının fazileti, ilk 10 günü ve Kurban Bayramı günlerini, sevabını Allah (c.c.)’den umarak sünnet üzere ihya etmek çok önemli bir fırsat ve nimettir.

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin Zilhicce’de oruç tuttuğuna dâir Hz. Hafsa (r.anhâ) validemizden şöyle nakledilir: ’Dört şey var ki, Rasûlullah (s.a.v.) yaşadığı müddetçe bunları hiç bırakmadı: 1- Aşûre orucu 2- Zilhicce’den on gün (oruç) 3- Her aydan üç gün (oruç) 4- Sabah namazından önce iki rekât (sünnet).’ (Ahmed bin Hanbel, Müsned)

İbn-i Abbas (r.anhümâ)’dan gelen rivayette ise Rasûlullah (s.a.v.):
’Salih amellerin Allah’a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür!’ buyurmuştu. Cemaatten: ’Allah yolundaki cihattan da mı?’ diye soran oldu.
’Cihattan da!’ Ancak malı ve canı ile tehlikeye atılan ve sonunda hiçbir şeyle dönemeyen kimse hariç.’ buyurdu. (Buharî, Iydeyn 11)

Zilhicce ayının ilk on gününde oruç tutan bir kimseye Allah (c.c.) şu on nimeti bahşedeceği söylenmiştir:
1- Ömrüne bereket verir.
2- Mal ve servetini arttırır.
3- Ailesini ve çoluk çocuğunu korur.
4- Kötülüklerini örter (affeder).
5- Sevap ve iyiliklerini kat kat arttırır.
6- Son nefeste canını kolayca alır.
7- Kabrini aydınlığa kavuşturur.
8- Amel terazisinde iyiliklerinin ağır basmasını sağlar.
9- Cehennem çukurlarına düşmekten kurtarır.
10-Cennetteki dereceleri yükseltir. (Gunyet’üt-Talibin, s.659)


Bazı İslam âlimleri şöyle demiştir: ’Zilhicce’nin on gününde yapılan ibadetlerin diğer günlerdekinden efdal oluşunun hikmeti şundan ileri gelir: Gaflet vakitlerinde ibadet, diğerlerinden üstündür. Teşrik günleri ise umumiyetle gaflet günleridir. Bu sebeple o günlerde ibadet yapana, diğer günlerde yapana nazaran ziyade bir sevap vardır. Bu tıpkı, insanların çoğunluğu uykuda iken geceleyin kalkıp ibadet yapan kimse gibidir.’Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.