Özlenen Rehber Dergisi

96.Sayı

Namazın Sünnet ve Edebleri

TÂDÎL-İ ERKÂN
Namaz, tam mânâsı ile tâdîl-i erkânına göre kılınmalıdır. Namazın vâcibleri ve sünnetleri tamâmen yerine getirilmelidir.
Sâlik, başka kimseler onu namaz kılarken gördüğünde namazını yavaşlatmamalı veya hızlandırmamalıdır. Yavaşlatmak nasıl riyâ ise hızlandırmak da öyle riyâdır.

CEMÂATLE NAMAZ ÂDÂBI

Namaz kıldıracak ve Kur’ân-ı Kerîm okuyacak kimselerin bilgili, kırâatı güzel, aynı zamanda mürşidinin en çok sevdiği kimseler olmasına dikkat etmelidir.
Cemâatle namaz kılarken mürşidinin sağında, solunda ve arkasında ilim ve takvâsı üstün olanlara yer verilmesine dikkat edilmelidir.
Sâlik, sabah namazının sünnetini evde kılmalı, sünneti kıldıktan sonra sağ tarafına hafifçe uzanmalı ve sabah namazının farzını kılmak için câmiye gitmelidir. Bu arada sabah namazının sünneti ile farzı arasında 100 defa;
’Sübhanallahi ve bi-hamdihî sübhanallahi’l-Azîm’ zikrine devam etmelidir.
Sâlik bilhassa ramazanlarda câmi ve mescidlere girerken, oradan çıkıncaya kadar îtikâfa niyet etmelidir.

SAFLARI DÜZELTMEK
İmamların safları düzeltmesi müstehabdır. İmam bunu yapmak için sağ ve sol tarafa yönelir ve şöyle der: ’Saflarınızı düzgün tutun ki Allah size rahmet etsin.’
Rasûlullah (s.a.v) de şöyle buyurmuştur: ’Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safı düzgün tutmak namazı tamamlayan unsurlardandır.’ (Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, c. 1, s. 437-438.)

NAMAZDA KILIK-KIYÂFET
Sâlik namaz kılarken mümkün mertebe başı açık ve kolları sıvalı namaz kılmamaya gayret göstermelidir.
Sâlik mümkün mertebe yatak kıyafeti, eşofman vb. gibi elbiselerle namaz kılmamaya gayret göstermelidir.
Namaz kılan bir kimse, giyinip de namaz kıldığı gömleğinin kollarını ve diğer sarkan kısımlarını toplamalıdır. Zira giyilen elbisenin kolların uzatıp yakasını kaldırmak ve etekleri sarkıtmak edepsizliktir.
Üzerinde işaretler bulunan elbise içinde namaz kılmamalıdır.

KAZÂ NAMAZLARI
Kazâ namazları konusunda da çok hassas olmalıdır. Her gün beş vakit namazların sünnetlerinde kazâya niyet edilebilir. Şöyle ki:
Sabah namazının sünneti çok kuvvetli bir sünnet olduğu için bu namazı kılarken kazâya niyet edilmez. Öğle namazının ilk sünnetinde öğlenin kazâsına, son sünnetinde de sabah namazının kazâsına niyet edilir. Yine ikindi namazının sünnetinde de ikindi namazının kazâsına, akşam namazının iki rekâtlık sünneti, üç rekâta çıkarılarak akşam namazı kazâsına, yatsının ilk sünnetinde yatsı namazı kazâsına ve son sünnetinde de yine üç rekâta çıkarılmak sûretiyle vitr-i vâcib namazının kazâsına niyet edilir. Böylece bir günlük kazâ namazı edâ edilmiş, farz borcumuzun üzerimizden düşmesi yolunda gayret gösterilmiş olur.
Şüphesiz ki farzlar sünnetlerden önceliklidir. Bu açıdan, sünnet namazlarda kazâya niyet etmek daha evlâdır. Kazâlar sünnet makâmında kılınınca da hem sünnet, hem de kazâ sevâbı alınır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • Şehit çelik

    Seni yaradana kurban Allah şefaatine nail etsin Aminn

1 kişi yorum yazdı.