Özlenen Rehber Dergisi

143.Sayı

Unutulmaya Yüz Tutan Sünnetler

Mahmut KÖKVER Özlenen Rehber Dergisi 143. Sayı

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

’Her kim benim sünnetimi ihya ederse muhakkak beni sevmiştir. Her kim de beni severse Cennet’te benimle beraber olur.’ (Tirmizî, İlm, 16)
Bir diğer rivayette ise şöyle buyrulmuştur:
’Her kim, ümmetimin fesada uğradığı zaman sünnetime tutunursa onun için yüz şehit sevabı vardır.’ (İbn-i Adiy, el-Kâmil Fî Duafâi’r-Ricâl, c.2, s.739; Beyhakî, ez-Zühdü’l-Kebîr, s.118, h.no:207)
Peygamberimiz (s.a.v.)’den bu yana, O’na ait birçok sünnetin unutulduğu, terk edildiği, yaşamdan kasten ya da hata yollu çıkarıldığı bir hakikattir. Biz bu çalışmamızda bu sünnetlerden bir kısmını hatırlamak ve siz okuyucularımızla paylaşarak Peygamberimizin bu müjdesine bir nebze olsun nail olmak istedik. Rabbim istifade etmemizi nasip eylesin!
1- Abdestli uyumak. (Buhârî, Vudû’, 75)
2- Kötü ve çirkin sözden dolayı abdest almak. (Abdurrazzâk, Musannef, c.1, s.127, h.no:469-470)
3- Sabah namazının sünnetinden sonra kişinin sağ tarafına uzanması. (Buhârî, Teheccüd, 23)
4- Sarık sarmak. (Müslim, Hac, 84)
5- Farz namaz bittikten sonra tesbihat ile yahut yer değiştirerek ara verip hemen sünnete durmamak. (Ebû Dâvûd, Salât, 193)
6- Gafletin olduğu yerlerde durmayıp ayrılmak. (Müslim, Mesâcid, 56)
7- Mahallelerde mescit inşa etmek veya evin bir odasını mescit yapmak ve oraları temiz tutmak. (Tirmizî, Salât, 305)
8- Her mecliste Allah’ı anmak ve Peygamber (s.a.v.)’e salâvat getirmek. (Tirmizî, Daavât, 8)
9- Dua ederken önce Allah’a hamd edip sonra Peygamber (s.a.v.)’e salavat getirmek. (Tirmizî, Daavât, 66)
10- Dua etmeye önce kendi kendine dua ederek başlamak. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.35, s.64, h.no:21126)
11- Evlatlar arasında öpücükte dahi adaletli davranmak. (Bezzâr, Müsned –el-Bahru’z-Zehhâr-, c.13, s.45, h.no:6361)
12- Küçük çocuklara selam vermek. (Buhârî, İsti’zân, 15)
13- Çocukları küçükken oruca alıştırmak. (Buhârî, Savm 47)
14- Güneş battığında çocukları evde tutmak, dışarı bırakmamak. (Buhârî, Bed’u’l-Halk, 11)
15- Beyaz renkli elbise giymek. (Nesâî, Cenâiz, 38)
16- Bazen çıplak ayakla yürümek. (Ebû Nuaym el-Esbahânî, Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ, c.9, s.53)
17- Güzel kokular sürünmek ve ikram edilen kokuyu kabul edip geri çevirmemek. (Buhârî, Hibe, 9)
18- Hediyeyi kabul etmek ve karşılığını vermek. (Buhârî, Hibe, 11)
19- Yemekten doymadan kalkmak ve midenin üçte birini doldurmak. (Tirmizî, Zühd, 47)
20- Yere düşen lokmayı üzerindeki çer çöpü temizledikten sonra yemek. (Müslim, Eşribe, 18)
21- Yemeğe laf edip kusur bulmamak. (Buhârî, Menâkıb, 23)
22- Üç parmakla yemek yemek ve sonra parmakları yalamak. (Müslim, Eşribe, 18)
23- Yemeği masa üzerinde değil, yerde ve sofra üzerinde yemek. (Buhârî, Et’ime, 8)
24- Topluma su vb. bir şey ikram edip dağıtan kimsenin kendini en sona bırakması. (Müslim, Mesâcid ve Mevâdiu’s-Salât, 56)
25- Yolda yürürken kişilerin arasına ağaç, duvar, taş ya da başka bir şey girerse karşılaştığında tekrar selam vermek. (Ebû Dâvûd, Edeb, 146)
26- Kahkahayla gülmeyip tebessüm etmek. (Buhârî, Edeb, 68)
27- Mü’min ve takva sahipleriyle arkadaşlık yapıp günahkâr ve bidatçi kimselerle dostluk kurmamak. (Ebû Dâvûd, Edeb, 19)
28- Evde tek kalmamak, bir yerde tek başına gecelememek ve yolculuğa tek çıkmamak. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.9, s.466, h.no:5650; Muvattâ, İsti’zân, 14)
29- Kaylûle (öğle uykusu) yapmak. (Buhârî, İsti’zân, 41)
30- Uyurken sağ taraf üzerine yatmak ve dua etmek. (Buhârî, Vudû’, 75)
31- Yüzü ya da karnı üzere yatmamak. (Ebû Dâvûd, Edeb, 102)
32- Yolculuğa Perşembe günü çıkmak. (Buhârî, Cihâd, 103)
33- Yağmur yağarken başı ve elbiseyi açarak ıslanmak. (Müslim, Salâtu’l-İstiskâ, 3)
34- İstişare etmek. (Tirmizî, Cihâd, 34)
35- Hacamat yaptırmak. (Buhârî, Tıb, 13)
36- Sahip olduğu binek hayvanlarına ve diğerlerine isim koymak. (Buhârî, Cihâd, 46)
37- Bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak. (Buhârî, Libâs, 64)
38- Evinde, ibadet yerlerinde vb. mekânlarda bulunan haç ve resimleri yok etmek. (Buhârî, Libâs, 90; Ebû Dâvûd, Libâs, 48)
39- Kapıyı çaldığında ’Kim o?’ denince ’Ben!’ demeyip kendini tanıtmak. (Buhârî, İsti’zân, 17)
40- Namaz için kamet geldiği zaman imam görülmeden cemaatin yerinden kalkmaması. (Buhârî, Ezân, 23)
41- Dayanarak yemek yememek. (Buhârî, Et’ime, 13)
42- Cuma namazının hutbesinin kısa, namazının ise uzun tutulması. (Müslim, Cumua’, 14)
43- Her namazın başında ve her abdest esnasında ağzı yıkarken misvak kullanmak. (Buhârî, Cumu’a, 8; Savm, 27)
44- Yolculuk bitip geri dönüldüğü zaman ilk olarak mescide yönelmek ve orada iki rekât namaz kılmak. (Buhârî, Salât, 59)
45- Gece namaz kılmak ve ibadet için kalkmak, ailesini ve eşini uyandırmak, uyanmazlarsa yüzlerine su serpmek. (Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr, 5; Nesâî, Kıyâmu’l-Leyl Ve Tetavvuu’n-Nehâr, 5)
46- Her göze günde üç defa sürme çekmek. (Tirmizî, Tıb, 9)
47- Hoşlanılmayan bir rüya görüldüğünde üç defa sol tarafa tükürmek ve rüyanın şerrinden Allaha sığınmak. (Müslim, Rü’yâ, 1)
48- Kadın ihtiyacı için evden çıktığında koku/parfüm kullanmaması. (Nesâî, Zînet, 35)
49- Mütevazı giyinmek. (Ebû Dâvûd, Teraccul, 1)

Faydalanılan Eser:
Mahmûd b. Mansûr, Terk Edilmiş Sünnetler, Terc. İlyas Bulut, Polen Yay., 2007.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.