Özlenen Rehber Dergisi

86.Sayı

Salavat Getirene 10 İyilik Yazılır

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 86. Sayı
Abdurrahman b. Avf (r.a.) anlatıyor:
’Bir ihtiyacı olur düşüncesiyle sahabelerden beş veya on kişi gece ve gündüz Rasûlullah’ın yanından ayrılmazdı. Bir defasında (sıra bende iken) yanına geldim. Evinden çıktı, ben de peşinden takip ettim. Ensârın ileri gelenlerinden bir zâtın hurmalığına girip namaza durdu, sonra secdeye vardı. Secdeyi çok uzattı, vefat etti diye ağladım. Derken, başını kaldırıp beni çağırdı ve:
- ’Ne var?’ diye sordu.
- ’Yâ Rasûlallâh! Secdeyi uzattınız. İçimden: ’Allah (c.c.), Rasûlünün ruhunu aldı, onu bir daha göremeyeceğim.’ dedim, diye cevap verdim. Rasûlullah (s.a.v.):
- Ümmetim hususunda beni razı ettiği için Rabbime şükür maksadıyla secde ettim. Ümmetimden herkim bana bir kere salâvat getirirse Allah ona on iyilik yazar on günahını da siler buyurdu.’ (Hayâtüs-Sahâbe, c. 4, s. 43, Divan Yayınları.)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.