Özlenen Rehber Dergisi

106.Sayı

Vahdaniyyet Kuvveti Hiçbir Sevgi Ortaklığını Meşru Görmez

Muzaffer YALÇIN Hocaefendi Özlenen Rehber Dergisi 106. Sayı
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ezvâcihi ve evlâdihi ve etbâıhî ve ehl-i beytihî ve ümmehâtihî ve ebîhi bi adedi külli şey’in fi’d-dünyâ ve’l-âhirati ve kezâlik ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.
Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun. Peygamber (s.a.v.) Efendimize salât ve selâmların en güzeli olsun.

Yakarış…
Cenâb-ı Hakk’a çokça dua edin. Bu âlemin meşgalesi, dünyanın bela ve musibetleri, dünyanın işleri Cenâb-ı Hakk ile kulun arasını perdeleyecek işlerle doludur. Allah Celle Celalühû eğer ki bir kulunun kalbini bu perdelerle kapatmışsa, Zâtı ile kulu arasındaki mesafeyi uzatmıştır. İnsan da dünya işlerinden uzak olamayacağına göre, kalbin perdelenmesine fırsat vermemesi lazımdır…
Dua edin Cenâb-ı Hakk’a! Yalvarın! Yâ Rabbî, Zâtın’la kalplerimiz arasındaki perdeleri kaldır! Bana seni unutturacak işlerle beni baş başa bırakma yâ Rabbî! Yâ Azîz!..
Mü’min olan kulun kalbi katılaşmış, Cenâb-ı Hakk’ın murad ettiği sevgiden mahrum, Allah’ın (c.c.) Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme karşı perdelenmişse bu kul mahrumiyet ve bedbahtlık içerisindedir.
Korku…

Gerek sahip olduklarını kaybetme korkusu gerekse umduklarına nail olamama korkusu… Kendisinden hakkıyla korkulmaya layık olan yalnızca Hazreti Allah’tır. Rızıkları ve rızık yollarını kullarına bir bir açan ancak Hazreti Allah’tır.
Allah’ım!.. Kalplerimizi perdeleyecek işlerden bizleri koru yâ Rabbî. Yâ Rabbî!..
Zikirle Gelen Ayıklık…
Kalplerinizi ayık tutacak işlere sarılın. Cenâb-ı Hakk’ın zikrini, itaatini, kulluğunu, sevgisini kalplerde diri ve canlı tutacak işlere sarılın. Her ne ki Allah sevgisini kalplerde perdeliyorsa o, dünyadır. İster evladın olsun, ister anan baban olsun, ister işin gücün, isterse makamın mevkiin her neyin olursa olsun kalbinde Cenâb-ı Hakk’ın sevgisini perdeleyen şey dünyadır.

Gayretullah, Gayrullah’a Mânidir
Allah celle celalühû Gayyûr’dur. Kıskançtır. Kulunun kalbinde Zâtın’dan başka bir sevginin barınmasına rıza göstermez. Cenâb-ı Hakk’ın intikamı çetindir. Azabı şedittir. Cenâb-ı Hakk’ın vahdaniyeti, birliği öyle bir kuvvettir ki zıddını asla kabul etmez. Zıddına dair bir muhalefete de hiçbir meşru sebep yoktur. Cenâb-ı Hakk’ın Zâtın’ın büyüklüğü, ulûhiyetinin, Rabb oluşunun gereği öyledir ki, hiçbir meşru sebep yoktur ki kulunun kalbinde Cenâb-ı Hakk’ın Zâtın’ın birliği ile beraber başka bir sevgi bulunsun. O Allah ki birdir. Azizdir ve kulunun kalbinde Zâtın’dan gayrı hiçbir şeyi kabul etmez…
Essalâtü vesselamü aleyke yâ Rasûlallah… essalâtü vesselamü aleyke yâ Habiballallah…
Hakikatte Kulluğun Önünde Hiçbir Engel Yoktur

Şu sözüme dikkat edin. Şu sözüme dikkat edin ki Hazreti Allah Celle Celaluhû’nun büyüklüğü, O’nun Rabb oluşu, kulun kalbinde Cenâb-ı Hakk’ın Zâtın’dan gayrı, başka bir sevginin bulunmasına manidir. Bu büyüklüğü idrak edecek yollar aç Rabbim inşallah.
Mahşer gününde Cenâb-ı Hakk’ın ’yeniden toplanın!’ emri ile Sûra üfürülüşle nasıl ki bütün kullarını topladığı zaman, o gün hiçbir kuvvet, hiçbir mani, yeniden toplanışın önünde hiçbir şey engel değilse; bu âlemdeki hiçbir iş de Cenâb-ı Hakk’a kulluğun önüne engel değildir. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın Rabb oluşu, Zât’ının ulûhiyetinin büyüklüğü, kulluğun önündeki her şeyin fevkindedir. Ne dünya ne mal ne evlat ne iş ne güç ne de herhangi bir gaye gizli ve aşikârda, kalbin barındırdığı gizli ve açık hiçbir istek ve arzu Cenâb-ı Hakk’ın Zâtın’a kulluğun önüne meşru bir engel değildir.
Çünkü Allah’ın büyüklüğü, yaratıcı (Hâlık) oluşu, nefsimizin önümüze serdiği bütün sebeplerin bütün manilerin fevkindedir. Nasıl söyleyeyim? İdrakimize yol açsın diye misal veriyorum ki ölüm vakti geldiği zaman hiçbir gaile, hiçbir iş, aklınıza ve hatırınıza gelen ve gelmeyen ne varsa hiçbir şey ölümün gelişinin önüne engel değilse; Allah’ın hükmü de aynı bunun gibidir. Zâtın’ın büyüklüğü sebebi ile, Rabb oluşu sebebiyle.. o Allah ki kendisine ibadet edilendir, o Allah ki her şeyi yoktan yaratandır. Yâ Rabbî! İdraklerimizi aç yâ Rabbî!
Nefislerimizi terbiye ve tezkiye yolunda, Zâtın’ın ulûhiyetini idrak edecek ve büyüklüğün karşısında Sen’in rıza ve hoşnutluğunu celb edecek teslimiyet yollarını aç yâ Rabbî!
Allah’ım, bizleri nefsimizin elinde sağa sola savrulan, dünyanın elinde paramparça olanlar gibi etme yâ Rabbî!
Karşılarında dünyanın bütün meşakkatinin dize geldiği Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Onun güzide Ashabının, Zâtın’a olan teslimiyeti gibi yollar aç Allah’ım…
Dünyanın hiçbir meşakkati, nefsin karşılaştığı hiçbir şey, onlara Seni unutturmadı yâ Rabbî! Sen’den yüz çevirttiremedi. Hazreti Safiyye Annemizin dediği gibi ’duydum ki kardeşim Hamza’ya müsle yapılmış. Yâ Rabbî, biz Sen’in yolunda bundan daha fazlasına razıyız!’ diyerek teslimiyette erişilmez makamlara kavuşan annemiz gibi, büyüklerimiz gibi, Zâtın’a itaat ve kulluğun önündeki kîl ve kâllerle meşgul olacak işlerden bizi al yâ Rabbî! Bizi Zâtın’ın büyüklüğü ile yakınlığı ile meşgul olacak yollara sevk et yâ Rabbî! Bizi bu nimetlere at yâ Rabbelâlemîn…
Belki, biz bu büyük nimetlere kavuşacak istidat ve kabiliyete haiz değiliz yâ Rabbî!.. Sen bize Habibin (s.a.s.) hürmetine merhamet buyur Allah’ım!
Yâ Rabbî, Habibini ve etrafında sevdiklerini nasıl ki Zâtın’dan, Habibinden, Kur’ânın’dan, itaatindan gayri şeylerden çekip aldın Allah’ım, bizleri de o güzel efendilerimizin yollarına sevk et yâ Rabbî!
El-Fatiha…
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

 • halil koşay

  Rabbim cümle ihvan kardeşlerimize bu yoldan istifade etmeyi nasip etsin. Rabbim efendimden sonsuz hoşnut ve razı olsun. amin

 • lutfullah

  Rabbim Efendimizi başımızdan eksik etmesin ALLAH ondan sonsuz razı olsun

 • Mehmet ALİ AYDOĞAN

  Rabbim Efendimden sonsuz razı olsun. dualarınıza amin. efendim.amin amin.

 • nurettin güneş

  bu kadar güzel ve derin bir duaya amin amin amin... ya rabbi bizleri bu rahleden mahrum etme.

 • AHMET ATEŞ

  Rabbim cümle ihvan kardeşlerimize bu yoldan istifade etmeyi nasip etsin. Rabbim efendimden sonsuz hoşnut ve razı olsun. amin

5 kişi yorum yazdı.