Özlenen Rehber Dergisi

1.Sayı

Hadis Ezberleyelim

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 1. Sayı
 
•

“ Müslüman: Dilinden ve elinden (diğer) Müslümanların selâmette (zarar görmeyeceklerine dair emîn) olduğu kimsedir. Muhâcir de Allâh’ın nehyettiğini terk edendir.” (Tecrîd-i Sarîh, Kitabü’l îmân H. No: 10)



“ Hiç biriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu etmedikçe (kâmîlen) îmân etmiş olmaz.” (Tecrîd-i Sarîh, Kitabül iman H.No:13)




“Nefsim yed-i kudretinde olan Allâhu Zü’l-Celâl’e yemîn ederim ki; hiç biriniz ben ona babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça îmân etmiş olmaz.”(Tecrîd-i Sarîh, Kitabü’l îmân, H.No:14)





“ Münâfık’ın alâmetleri üçtür. Konuşurken yalan söyler. Va’d ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyânet eder.” (Tecrîd-i Sarîh, Kitabül Îman, H.No:31)

•


“ Benim şu mescidimde (Mescîd-i Nebevî) kılınan bir namâz, Mescid-i Harâm’ın (Kâbe) dışındaki tüm mescitlerde kılınan bin namazdan (sevap açısından) hayırlıdır.” (Tecrîd-i Sarîh, Kitâb-ü Taksîri Salât, H.No: 605)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.