Özlenen Rehber Dergisi

117.Sayı

Özlenen Rehber'den...

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 117. Sayı
Yeni bir sayı ile daha karşınızdayız. Nimeti veren Yüce Rabbimize hamdolsun.
Aralık ayındayız…
Her Aralık bize, Rabbimizden hayırların ulaşmasına vesilemiz olan Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerini hatırlatıyor.
Her Aralık bize, şu alemde en zor şeylerden birini, dost bulmayı ve bunun ne denli yüce bir nimet olduğunu hatırlatıyor.
Ve her Aralık bize, tevhidî bir iman ile, Sünnet-i Seniyyeye bağlı, Ehl-i Beyt aşığı bir Allah aslanını, bir Rasûl Evladını ve bir Ehl-i Beyt sevdalısını hatırlatıyor.
Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretlerini yâd ediyoruz bu ayki dergimizde. Hem de rahmet ve şükran ile… O (k.s.)’nu yâd ediyoruz vuslatının 13. Yılında…
***
Veli; sözlükte dost ve yakın manalarına gelmekle birlikte, ıstılahta ise; bütün hal ve işinin muradını Allah’ın üzerine aldığı ve yardımında bulunduğu kimsedir.
Allah dostları, Hakkın bülbülleri, hak emrinin erleri ve şeriatın bekçileridir.
Allah dostları peygamber sevdalısı, peygamberi davanın hizmetçisi ve mukaddes yükün hamallarıdır.
Allah dostları peygamber değillerdir kuşkusuz ama üzerlerine peygamberlerin tevdi eylediği ulvi dava yüklenen Hak erleridir.
Allah dostları günah ve isyan seline kapılmış biçarelerin ellerinden Allah rızası için tutan, onlara kulluğu, paylaşmayı, ümmet olma şuurunu aşılayan değerli kişilerdir.
Hâsılı Allah dostları velayet yolunun nuru ile Kâbe’yi putlardan temizlemek için Efendimiz (s.a.s.)’in omuzlarına çıkan Hz. Ali (k.v.) Efendimiz misali, yaşadıkları zaman dilimlerinde Peygamber (s.a.s.) Efendimizin manevi desteği ile içimizdeki nefsanî putları yıkan Hak adamlarıdır, gerçek mücahitlerdir.
***
Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri yüksek ahlak ve ilmin zamanımızdaki mümtaz hamilerinden birsidir. O (k.s.) ehl-i ilim, arif-i billah, sâhib-i marifet, müştak-ı Rasûl ve âl-i beyti’l Mustafa (s.a.v.), mutîı’r-Rasûl, muhyi’s-sünneh, mürşid-i kâmil, e’d-dâ’î ilallah, miskin şâh, hadimü’l- fukara bir zat-ı muhteremdir. Hayatı Sünnet-i Seniyyeye ittiba ile geçmiş, Allah’ın emirlerini herşeyin önüne almış, Ehl-i Beyt sevgisini bihakkın Ehl-i Sünnet çizgisinde yaşamış, nasıl yaşandığını göstermiş ve bütün bunların nihayetinde üstün kemalata sahip olmuş varis-i nebidir.
***
Sözü daha fazla uzatmadan Efendi Hazretleri (k.s.)’nin birçok farklı yönünü ele aldığımız yeni sayımızla sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi bu sayımızın hazırlanmasında da yüksek himmetlerini esirgemeyen Sayın Genel Yayın Yönetmenimiz Muzaffer Yalçın Hocaefendi’ye, makaleleriyle katkıda bulunan Kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim cümlemizden ve cümle işlerimizden razı olsun.
Gelecek sayımızda buluşmak duasıyla...
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.