Özlenen Rehber Dergisi

67.Sayı

Vedûd Teâlâ'nın Sevdikleri ve Sevmedikleri

Mücahit HAŞİM Özlenen Rehber Dergisi 67. Sayı
Kur’ân-ı Kerim birçok yönden mucizevî bir kitap olduğu gibi, fesahat ve belagat yönüyle de mucizevî bir kitaptır. Eşsiz bir üslûba, emsalsiz bir intizama sahiptir. Öyle ki; Kur’ân’ın tek bir harfi bile boş yere değil... Her harfinde nice hikmetler gizli... Harflerin sayısının miktarı dahi hikmete mebni... Aynı veya benzer kelimelerin ve cümlelerin tekrarlarıyla, sayısız inceliklere kapı aralanmakta... Kur’ân üzerindeki araştırmalar inzal olduğu an başlamış, el’ân devam etmektedir. Ve öyle gözüküyor ki kıyamete kadar da sürüp gidecektir. Çünkü Kur’ân, Allah kelâmıdır. İman edip araştırana her gün yeni yeni ufuklar açan, taptaze ilhamlar sunan, şifa veren reçeteler dağıtan...

Biz de bu çalışmamızda ‘Kur’ân-ı Kerim’de Rabbimizin sevdikleri ve sevmedikleri kimlerdir?’ ‘Allah şu özelliktekileri sever veya sevmez, diye kaçar defa zikredilmiştir?’ gibi soruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Tabi ki, bundan maksadımız matematiksel bir bilgi vermek değildir. Derdimiz, Rabbimiz kimleri seviyorsa o özelliklere sahip olmak ve o bahtiyarlara yakın olmak; kimleri de sevmiyorsa o özelliklerden şiddetle kaçınmak ve o bedbahtlardan uzak olmaktır. Allah’ımız sevdiklerinin dizinin dibinde olmayı, sevmediklerinden de fersah fersah uzak olmayı lûtfetsin.

Kur’ân-ı Hakîm’de, “sevmek” anlamına gelen “habbe” fiilinin muzarisi olan “yuhibbu” kelimesi ile başlayarak ifade buyrulan özellikler, Vedud Rabbimizin, sevdiklerini; “la yuhibbu” şeklindeki ifadeyle başlayan buyruklar da Cenâb-ı Mevlâ’mızın, sevmediklerini bizlere haber vermektedir.

Allah’ın Sevdikleri

 Allah, ihsan sahiplerini sever. (el-Bakara, 2/195; Âl-i İmran, 3/134,148; el-Mâide, 4/13, 93)

 Allah, takva sahiplerini sever. (Âl-i İmran, 3/76; et-Tevbe, 9/4, 7)

 Allah, adaletli olanları sever. (el-Mâide, 4/42; el-Hucurât, 49/9; el-Mümtehine, 60/8)

 Allah, temizleri/temizlenenleri sever. (el-Bakara, 2/222; et-Tevbe, 9/108)

 Allah, çokça tevbe edenleri sever. (el-Bakara, 2/222)

 Allah, sabredenleri sever. (Âl-i İmran, 3/146)

 Allah, tevekkül edenleri sever. (Âl-i İmran, 3/159)

 Allah, kendi yolunda saf saf mücadele edenleri sever. (es-Saff, 61/4)

 Allah’ın sevdiği topluluğun özellikleri. (el-Mâide, 5/54)

1. Allah Teâlâ’nın, sevdiğini ifade ettiği gruplardan en çok zikrettiği kişiler 5 defa ile ‘Muhsinler’dir. Böylece Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın sevdiği kullar olarak en çok ihsan sahiplerinden bahsedilir.

2. İki grup insan vardır ki, onlar da 3’er defa zikredilen Takva sahipleri ve Âdil olanlardır.

3. Daha sonra 2 defa zikredilen Temizler/Temizlenenler gelmektedir.

4. Birer defa ile -Kur’ân’daki sırasıyla- Tevbe edenler, Sabredenler, Tevekkül edenler ve Allah yolunda saf saf mücadele edenler gelmektedir ve bir yerde de (yine yuhibbu fiiliyle) Allah Teâlâ’nın sevdiği bir kavimden bahsedilir ki, o kavmin özellikleri şunlardır: “O kimseler ki Allah’ı severler, Müminlere karşı alçak gönüllüdürler, Kâfirlere karşı izzetlidirler ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan Allah yolunda cihad ederler.”

İşte bunlar, Vedûd Rabbimizin sevdiği insanların özellikleri... İhsan, takva, adalet, temizlik, tevbe, sabır, tevekkül, Allah yolunda korkmadan birbirine kenetlenerek cihad etme, Allah’ı sevme, müminlere karşı mütevazı ve kâfirlere karşı ise onurlu olma... Rabbimizin sevdiği bir kul olma gayretinde olanlara Kur’ânî bir reçete...

Allah’ım, bu güzel vasıfların sahiplerine benzeyen, bu ahlâk-ı hamidelerle bezenen sevgili kullarından olmayı, bu özelliklerin yegâne temsilcisi Efendimiz (s.a.v.) hürmetine nasip eylesin. Evet, onun hürmetine nasip etsin, çünkü bu Kur’ânî reçetenin uygulamasını insanlığa örnek ve önder olarak sunan tabip, Kur’ân’ın baş müfessiridir. Ona hadsiz ve hudutsuz salât ve selâm...

Allah’ın Sevmedikleri

 Allah, aşırı gidenleri sevmez. (el-Bakara, 2/190; el-Mâide, 5/87; el-A’raf, 7/55)

 Allah, kendini beğeneni sevmez. (en-Nisâ, 4/36; Lokman, 31/18; el-Hadîd, 57/23)

 Allah, daima övünüp duranı sevmez. (en-Nisâ, 4/36; Lokman, 31/18; el-Hadîd, 57/23)

 Allah, kâfirleri sevmez. (Âl-i İmran, 3/32; er-Rûm, 30/45)

 Allah, zalimleri sevmez. (Âl-i İmran, 3/140; eş-Şûra, 42/40)

 Allah, günahta aşırı gidenleri sevmez. (el-Bakara, 2/276; en-Nisâ, 4/107)

 Allah, hainlikte aşırı gidenleri sevmez. (en-Nisâ, 4/107; el-Hacc, 22/38)

 Allah, fesat çıkaranları sevmez. (el-Mâide, 5/64; el-Kasas, 28/77)

 Allah, israf edenleri sevmez. (el-En’am, 6/141; el-A’raf, 7/31)

 Allah, fesadı sevmez. (el-Bakara, 2/205)

 Allah, küfürde ısrar edenleri sevmez. (el-Bakara, 2/276)

 Allah, kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez. (en-Nisâ, 148)

 Allah, hainleri sevmez. (el-Enfal, 8/58)

 Allah, kibirlileri sevmez. (en-Nahl, 16/23)

 Allah, nankörleri sevmez. (el-Hacc, 22/38)

 Allah, şımaranları sevmez. (el-Kasas, 28/76)


1. Allah Teâlâ’nın, sevmediğini ifade ettiği gruplardan en çok zikrettiği kişiler üç gruptur ve 3’er defa Hazreti Allah onları sevmediğini ikaz buyurur. Ki onlar da: ‘Aşırı gidenler, Kendini beğenenler ve Övünüp duranlardır.’

2. Daha sonra 2 yerde zikredilen ‘Kâfirler, zalimler, günahta aşırı gidenler, hainlikte aşırı gidenler, fesat çıkaranlar ve israf edenler’ gelmektedir.

3. Üçüncü olarak ise, 1’er defa ile; ‘Fesat, küfürde ısrar edenler, kötü sözün açıktan söylenmesi, hainler, kibirliler, nankörler ve şımaranlar’ gelmektedir.

İşte bunlar da, Cenâb-ı Hakk’ın sevmediği özellikler... Aşırı gitme, kendini beğenme, övünme, küfür, zulüm, günahta ve hainlikte ısrar etme, fesat çıkarma, israf, kötü sözü açıkça söyleme, hıyanet, kibir, nankörlük ve şımarıklık... Mevlâ’mızın sevmediği bir kul olmaktan korkanlara Kur’ânî bir ihtar, ilâhî bir ikaz!

Rahman ve Rahîm Rabbimiz bizleri bu çirkin vasıfların sahiplerinden uzak, bu ahlâk-ı zemîmelerden de ırak eylesin. Hem de bu çirkinliklerin zerresinin bile kendisine bulaşmadığı/bulaşamadığı, Tâhir ve Mutahhir olan Pâk Peygamberimiz (s.a.v.) hürmetine. Evet, yine onun hürmetine korusun, çünkü bize bu Kur’ânî ihtar ve ikazlardan kurtuluş yollarını salık veren Rauf ve Rahîm Nebi’mizdir. Ona sayısız ve sonsuz salât ve selâm...Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

  • nagihan

    abi eline,yüreğine sağlık

1 kişi yorum yazdı.