Özlenen Rehber Dergisi

10.Sayı

Kendimizi Deneyelim Mini Test

İsa AVCI Özlenen Rehber Dergisi 10. Sayı
1. Kamerî ayların onuncusu aşağıdakilerden hangisidir? a) Zilkâde b) Şevval
c) Safer d) Ramazan

2. “Kim Ramazan ayını oruçla geçirip buna ?evvalden ------------- eklerse, bütün seneyi oruçla geçirmi? gibi olur.” Hadis-i Şerifteki bo?lu?u tamamlayınız?
a) 2 gün b) 3 gün
c) 6 gün d) 10 gün

3. “Farz ve vacip olan oruçların dı?ında tutulan oruçlara -------------- denir.” Bo?lu?a a?a?ıdakilerden hangisi uygundur?
a) Keffaret orucu b) Kaza orucu
c) Adak orucu d) Nafile oruç

4. Şevval ayında altı gün oruç tutmanın fıkhî hükmü nedir?
a) Mubah b) Mekruh
c) Sünnet d) Sünnet-i Hüdâ

5. Oruç tutmanın yasak (haram veya tahrîmen mekruh) oldu?u günler a?a?ıdakilerden hangisidir?
a) Ramazan Bayramı 1. günü ve Kurban Bayramı günleri
b) Cuma günleri
c) Arefe günü
d) Muharrem ayının onuncu günü

6. Hicri II. / M. 624’te meydana gelen sava? a?a?ıdakilerden hangisidir?
a) Bedir Sava?ı b) Hendek Sava?ı
c) Uhud Sava?ı d) Huneyn Sava?ı

7. Peygamberimiz (s.a.v)’in amcalarından, Uhud Sava?ı’nda ?ehid edilen, büyük sahabe kimdir?
a) Hz. Abbas b) Hz. Hazma
c)Ebû Süfyan d) Ebû Talib

8. Hz. Âi?e annemizin babasının ismi a?a?ıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Ömer b) Hz. Ebû Bekir
c) Hz. Ebû Bekre d) Hz. Osman

9. Peygamberimizin ikinci e?i a?a?ıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Sevde b) Hz. Mariye
c) Hz. Ai?e d) Hz. Safiye

10) Hz. Ebû Bekir Efendimizin halifeli?i kaç yıl sürdü?
a) 2 b) 3
c) 4 d) 1

............................................................................................................
KAVRAM BULMACA


S İ D A V A H L İ L N Ü T E F E L A H U M
M A L E K K A M M L B A S A R N İ V K E T
E A N E M E Y İ E R İ Ş M E V U C U D A R
R İ B İ R L A L S I R M S I D K I I A T E
T K U D R E T E Y İ N A D H A V K A L E M
E D A R İ M İ K I Y A M B İ N E F S İ H İ
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.