Özlenen Rehber Dergisi

85.Sayı

Kıyamet Gününde, Yüksek Mertebeler Elde Etmesi

Özlenen Rehber Özlenen Rehber Dergisi 85. Sayı
Emr-i bi’l-Maruf ve Nehy-i ani’l-Münker Yapan Kimsenin Kıyamet Gününde Yüksek Mertebeler Elde Etmesi

Hz. Peygamber bir keresinde sahabilerine:
’Size, peygamber ve şehit olmadıkları halde kıyamet gününde hem peygamberlerin ve hem de şehitlerin gıpta edecekleri ve Allah katındaki mertebeleri nurdan minberler üzerinde oturmalarıyla anlaşılacak olan kimselerden bahsedeyim mi?’ dediler. Bunun üzerine sahabiler:
’Ey Allah’ın Rasûlü! Onlar kimlerdir?’ diye sordular. Hz. Peygamber:
’Onlar Allah’ın kullarını Allah’a ve Allah’ı da kendi kullarına sevdirmek için yeryüzünde insanlara nasihatte bulunan kimselerdir’ buyurdular. O zaman Enes b. Mâlik:
’Ey Allah’ın Rasûlü! Allah’ı kendi kullarına sevdirmeyi anlıyoruz da Allah’ın kullarını Allah’a sevdirmek nasıl oluyor?’ dedi. Hz. Peygamber buna şu şekilde cevap verdiler:
’Nasihatçiler kendilerini Allah’ın sevdiği şeylere teşvik edip sevmediklerinden de menettiklerinde kullar onlara itaat ederlerse Allah bu kullarını sevmiş olur.’

(Kenz II/139 (Beyhaki, Nakkaş, Mu’cem’inde ve İbnü’n-Neccâr, Vâkid b. Selâme’den, o Yezid er-Rakkâşi’den, o da Enes b. Mâlik’ten rivayet etmiştir).

Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.