Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Zevk suyu Gusül abdesti gerektirir mi?

Zekerden gelen zevk suyu gusül abdesti almayı gerektirir mi?

Soru Tarihi : 19.03.2009

Cevap:
Meni; şehvetin artması halinde dışarıya çıkan yoğun sudur.
Uyku veya uyanıklık halinde iken bakışla, cimayı düşünerek, sarılma, öpme, kucaklaşmayla, canlı veya cansız bir insan ya da hayvan ile fiilen ilişkide bulunarak erkeğin zekerinden lezzet ve tazyik ile (fışkırarak) çıkan meni guslü gerektirir.
- Hanımıyla oynaşıp öptükten sonra lezzet duymadığı halde menisi gelen erkeğe gusül gerekir.
- Hastalık, sırta vurma, yüksekten atlama vs. gibi sebeplerden dolayı meni gelecek olursa gusül gerekmez.
- Uyku halinde meni akması (ihtilam olma)halinde gusül gerekir. Yani uykusunda ihtilam olup uyandığında iç çamaşırında, vücudunda veya tenasül organının dışında ıslaklık görürse gusül gerekir. - Uyandığında tenasül organının ucunda ıslaklık bulur, fakat ihtilam olduğunu hatırlamazsa bakılır; eğer uyumadan önce alet-i intişar halinde ise gusül gerekmez. Ama uyumadan önce tenasül aleti intişar halinde değil ise o zaman gusül gerekir.
- İhtilam olduğunu ve lezzet duyduğunu hatırlar, fakat bir ıslaklık bulamazsa gusül gerekmez.
- Meni erkeğin belinden şehvetle ayrılacak olursa, erkeklik organının ucundan dışarıya çıkmadığı sürece gusletmek vacip olmaz.
- Mezi gelmesi dolayısıyla gusül gerekmez.Mezi; cinsi bir tat duymaksızın ve sonrasında tenasül uzvunda bir gevşeklik görülmeksizin (çünkü meni geldikten sonra tenasül uzvunda gevşeklik görülür) şehvet anında (erkeğin hanımıyla oynaşması gibi anlarda) gelen beyaza yakın ince bir sudur.
- Vedi gelmesi dolayısıyla gusül gerekmez. Vedi; sidikten önce veya sonra gelen, sidikten kalın, beyaz, bulanık bir sudur. (Yüksekten atlamak, ağır yük kaldırmak gibi sebeplerden dolayı da gelebilir.)
- Mezi ve vedinin gelmesi namaz abdestini bozar, sadece namaz abdesti alınması yeterlidir.(İbn-i abidin; Vehbe Zuhayli; el-İhtiyar; el-Ceziri; Nuru'l-izah)