Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Vücutta bulunan kılları temizlemenin hükmü nedir?

Vücuttaki hangi kıllar ne zaman temizlenir? kıl dökücü kremler, otlar vb. şeylerle temizlik yapılabilir mi? bu temizlik için en efdal zaman hangisidir? temizliğe hangi taraftan başlanılır? cünüp iken tıraş olunur mu? vücut temizliği için belirli bir müddet aralığı var mıdır? bu sürede temizlik yapılmaz ise hükmü nedir? vücuttaki kılları temizleme hususunda kadın erkek ayrımı var mıdır? makattaki (dübürdeki) kılları izale etmenin hükmü nedir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: adem ademoğlu

Cevap:
1- Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayetle, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: 'Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak.' (Buhari, Libas)

2- aişe (r.anha)'dan rivayetle Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki: 'On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvak, istinşak (burna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkama, koltuk altını yolmak, etek tıraşı olmak, intikasu'lma (istinca yapmak). (Müslim) Vücuttaki hangi kıllar ne zaman temizlenir? Haftada bir defa yıkanmak suretiyle bedenin temizlenmesi, tenasül uzvunun etrafındaki kılların tıraş edilmesi ve koltuk altı kıllarının yolunması sünnettir. (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi)

Kıl dökücü kremler, otlar vb. şeylerle temizlik yapılabilir mi?

 Vücut (kasıktaki ve koltuk altı kıllarının) temizliğini nevre denilen (hamam otuyla) veya tüy dökücü krem, ağda vb. şeylerle yapmak caizdir. (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi)

 Koltuk altındaki kılların yolunması efdal ve evladır. Lakin koltuk kıllarının tıraş edilerek temizlenmesi de caizdir. Eşbah'ta: 'Kadının etek kıllarını yolarak temizlemesi sünnettir.' denilmektedir. Koltuk altındaki kılların yolunmasının evla olmasının hikmeti; yolmak kılları azalttığı için kötü kokular da beraberinde azalacağı içindir. Ama tıraş etmek kılları çoğaltır ve beraberinde kötü kokularda çoğalır. (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi)

Temizlik için en efdal zaman hangisidir?

Temizliğe hangi taraftan başlanılır?

Cünüp iken kıllar tıraş edilir mi?

 Vücut temizliği için en efdal vakit Cuma günüdür. Temizliği Cuma gününe tehir edince kıllar fazla uzayacaksa veya Cuma günü yapamayacaksa, Cuma gününün haricindeki günlerde temizliğini yapar. (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi; Fetevayi Hindiyye, Kerahiyet Babı)

 Temizliğe sağ koltuktan başlamak müstehaptır. Kasık tıraşı ise göbeğin altından başlanarak yapılır.

 Cenabet halinde iken vücuttan kıl veya herhangi bir şeyi kesmek, özür hali hariç mekruhtur.

Vücut temizliği için belirli bir müddet aralığı var mıdır? Bu sürede temizlik yapılmaz ise hükmü nedir?

 Haftada bir defa yapılması müstehaptır. On beş günde bir yapılması da caizdir. Kırk günden sonra yapılması tahrimen mekruhtur. Mücteba'da şöyle denilmektedir: 'Kırk günden fazlası mazur görülemez; kırk gün bedeninin temizlenmesini ihmal eden kişi azaba müstahak olur.' (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi)

 Enes b. Malik dedi ki: 'Tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi, koltuk altlarının sıyrılması için bize vakit tayin edilmiştir. O da şudur ki: Kırk günden fazla bunu bırakmamalıyız.' (İbn-i abidin, Alış Veriş Bahsi; Ebu's-Suud; İbn-i Melek'in Şerhu'l-Meşarik'inden Müslim'den naklen)

Vücuttaki kılları temizleme hususunda kadın erkek ayrımı var mıdır?

Vücuttaki kılları temizleme hususunda kadın erkek eşittir, herhangi bir ayırım yoktur. Makat'taki (dübürdeki) kılları izale etmenin hükmü nedir?

 Makattaki kılları izale etmek, temizlemek müstehaptır. Çünkü makat, necaset mahallidir. Necaset mahalli olması hasebiyle orada biten kıllara necaset bulaşıp kalacaktır. Su ile temizlenmesi lazımdır. Lakin su ile temizlenme imkanı olmayan kimsenin bu kıllara bulaşan necaseti taş vb. şey ile isticmar yaparak temizlemesi veya sadece kağıt vb. kullanarak temizlemesi mümkün olmayacaktır. Hatta su ile temizlenen kimse bile buradaki necaseti temizlediğinden emin olamayabilir. Bu gibi sakıncalardan dolayı makattaki kılları temizlemek müstehaptır. (Haşiyetü't-Tahavi Ale-l Meraki, Babu'l-Cum'a)

 İmamı Nevevi şöyle demiştir: 'Kasık tıraşı hususundaki ihtilafın hasılı, kubül (erkeğin ve kadının ön avret mahalli) ve dübürün (erkek ve kadının arka avret mahalli) etrafındaki kılların cümlesinin tıraş edilmesinin müstehap olduğudur.' (İthafu's-Sadeti'l-Muttakin, ez-Zebidi, Kitabu't-Tahara, Kısmu'n-Nezafe)

 İbn-i abidin şöyle demiştir: 'Kasıktan murat, kadın ve erkeğin avret yerindeki kıllardır. Makattaki kıllar da bunun gibidir. Hatta izale edilmeye (yok edilmeye) daha layıktır. Ta ki taşla taharetlenirken, çıkan pislikten bir şey yapışmasın.' (İbn-i abidin, İhram ve İfrad Haccı Yapmanın Sıfatı Hakkında Bir Fasıl)

Belirtilen kaynaklardan başka müracaat edilen eserler:
1- İhya Ulumiddin, Temizlik Babı.
2- el-İhtiyar, Çeşitli Meseleler Babı.
3- Fetevayi Hindiyye, Kerahiyet Babı.
4- İslam Fıkhı, Celal Yıldırım, Günlük ve Haftalık Temizlik Babı.
5- Dört Mezhep Fıkhı, el-Ceziri, Helaller ve Haramlar Babı.