Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Namaz kaç yaşında farz olur

namaza kaç yaşından itibaren başlanmalıdır, namaz kaç yaşından itibaren farz olur? dini sorumluluk yaşı kaçtır?

Soru Tarihi : 20.03.2009 Soran: HASAN ERKUT / MERSİN

Cevap:
 Namaza başlama yaşı, temyiz (çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği) yaşıdır. Onun için çocuğa, namazla ilgili sure, dua, farz, vacip, sünnet vs.'yi öğretmeye başlamalıdır.

 Namazı zorla kıldırma yaşı on yaşıdır. Bu hususta çocuk itaat etmezse dövülür. Ancak dayağın farzların dışında bir meselede olmaması, yaralayıcı olmaması, üç darbeyi geçmemesi ve başa vurulmamasına dikkat edilmelidir. (Unutmamalıdır ki, buradaki dayak terbiye amaçlıdır.)

 Namazın farz olması ise buluğa ermekle başlar, buluğ çağı kişinin mükelleflik yaşıdır.

 İslam'da dini emir ve yasaklardan sorumlu olma, günahlar vs. mükellef olmayla birlikte başlar. Mükelleflik yaşı ise buluğa erilen yaştır.

 Erkek çocuk, ihtilamla, birisini gebe bırakmakla ve hangi sebeple olursa olsun meninin inzaliyle buluğa ermiş olur.

 'İhtilam'; uyuyan kimsenin rüyada görmüş olduğu cinsi münasebete denir. O rüya ile birlikte genellikle meni inzal olur. Bu sebeple ihtilam, genelde bu manada kullanılır.

 Kız çocuğu da ihtilamla, hayız ve gebelikle baliğ olur.

 Kız ve erkekte bunların hiçbirisi mevcut olmasa bile on beş yaşını tamamladıkları zaman baliğ olurlar. Fetva da bu kavil üzerinedir. Bu kavil imameyne göredir. Aynı zamanda İmam Ebu Hanife'den de böyle bir rivayet vardır. Diğer üç mezhep imamı da bununla hükmetmişlerdir. Zira İbn-i Ömer, Uhud savaşında Rasulullah'a arz edildiğinde yaşı on dört olduğu halde Rasulullah onu reddetmiştir. Sonra Hendek savaşında yeniden arz edildiğinde, Rasulullah kabul etmiştir. Bu defa yaşı on beşti. Zira on beş yaş zamanımız halkının genel buluğ yaşıdır.

 Erkek çocuk için buluğun en aşağı zamanı on iki senedir. Kızın ise dokuzdur. Muhtar olan kavil de budur. Faydalanılan Eserler: İbn-i abidin, Çocuğun İhtilamla Baliğ Olması Faslı.