Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Memlekete gitme durumunda seferilik durumu nasıl olur?

Bir kimse evi ve ailesinin bulunduğu, sürekli ikamet etmeye niyet ettiği bir yerden, doğup büyüdüğü veya anne-baba, akrabalarının bulunduğu memlekete giderse namazlarını kaç rekat kılar?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: erol şen / ankara
Kategoriler: Namaz Seferi Hali

Cevap:
Vatan üç kısımdır:

1. Asli Vatan: Kişinin doğduğu yahut evlendiği yahut evlenmediği halde orada sürekli yaşamayı düşündüğü yerdir.
2. İkamet Vatanı: On beş gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir.
3. Sükna Vatanı: On beş günden daha az kalmaya niyet edilen yerdir. Bir kimsenin asli vatanı; ailesi ve ev eşyası ile birlikte temelli kalmak üzere başka bir şehre hicret etmesiyle batıl olur. Böyle bir kişi ilk beldesine sefere çıkarsa ve orada da on beş günden az kalmaya niyet ederse namazlarını kısaltarak kılması vacip olur. Zira asli vatan misli ile batıl olur. Bunun delili; hicretten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kendisini Mekke'de seferi saymasıdır. Mesela; Malatya'da doğup büyüyen, aile-akraba vs. orada olan bir kişi, Ankara'ya üniversitede okumaya veya çalışmaya gitse, ama niyeti ileride tekrar Malatya'ya dönmek olsa, bu kişi Malatya'ya gittiğinde orada kaç gün kalırsa kalsın namazlarını dört rekat kılar. Aynı kişi evlenip Ankara'ya yerleşse ve tekrar Malatya'ya dönüp yerleşme niyeti de olmasa, Malatya'da on beş günden az kaldığı sürece namazlarını iki rekat kılar. Zira asli vatan olan Malatya, misli ile yani Ankara iline yerleşmekle batıl olur. Bundan sonra o kişinin asli vatanı Ankara'dır.