Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Kız çocuğu kaç yaşından itibaren başını örtmelidir?

kız çocuğum var kaç yaşında başörtü takınması gerekir.

Bu sorunun cevabı ayrıca şu hususları kapsamaktadır.

Kız Çocuğu İçin Tesettür Ne Zaman Farz Olur? Tesettürün Vasıfları Nelerdir Tesettür Nasıl Olmalıdır? Tesettür ayeti Çocuklarda namaza başlama yaşı kaçtır? Kardeşlerin uyudukları yatakları ayırma
Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: hasan yıldırım / bursa

Cevap:
Allah (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimesiyle kadınlara tesettürü emretmiştir: 'Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zinet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler, hep birlikte tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.'(en-Nur, 24/31)

Kız Çocuğu İçin Tesettür Ne Zaman Farz Olur?

Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: Esma bint-i Ebi Bekir (r.anhuma), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasulullah (s.a.v.)'in huzuruna girmişti. Rasulullah (s.a.v.) ondan yüzünü ters istikamete çevirdi ve; 'Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi, ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!' dedi ve yüzü ile ellerline işaret etti.(Ebu Davud, Libas 34) Yukarıdaki hadis-i şeriften anlaşıldığı gibi, kız çocuğu adet görmeye başladığı andan itibaren yüzü ve elleri dışında kalan bütün bedenini örtmesi farzdır.

Tesettürün Vasıfları Nelerdir, Tesettür Nasıl Olmalıdır?
1- Kadının üzerine tesettür niyetiyle giydiği elbise bedenini göstermemelidir.
2- Vücut hatlarını gösterecek darlıkta olmamalıdır.
3- Örtmesi gereken yerleri kaplayacak büyüklükte olmalıdır.
4- Giydiği kıyafet gerek kumaşı, şekli ve gerekse de rengi itibariyle dikkatleri üzerine çekecek bir kıyafet olmamalıdır.

Kadınların Buluğ Çağından Önceki Durumları
Rasulullah (s.a.v.) Amr b. el-as (r.a.)'dan rivayetle şöyle buyurmuştur: 'Çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın.'(Ebu Davud, Salat 25) Aynı ravinin bir diğer rivayetinde ise, Rasulullah (s.a.v.) bundan (yani namazın çocuğa ne zaman emredileceği hususundan) sorulunca şöyle buyurmuştur: 'Çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin!'(Ebu Davud, Salat 26) Yine Abdulmuttaliboğulları'ndan bir çocuk, konuşmaya başlar başlamaz, Rasulullah (s.a.v.) o çocuğa şu ayeti yedi sefer okutarak ezberletirdi: 'Hamd O Allah'a olsun ki, O ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağa sahiptir.'(en-Nahl, 16/78)(İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Ter. ve Şerhi, c. 8, s. 233)

Yukarıdaki hadislerin delalet ettiği hükümler şunlardır:
1. Çocuğun eğitim ve öğretim yaşı konuşmaya başladığı yaştır.
2. Çocuğa ilk öğretilen Kur'an'dan ayetler olup, itikatla alakalıdır.
3. Namaza başlama yaşı, temyiz (çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği) yaşıdır. Onun için namazla ilgili sure, dua, farz, vacip, sünnet vs.yi öğrenmeye başlatılmalıdır.
4. Namazı zorla kıldırma yaşı on yaşıdır. Bu hususta çocuk itaat etmezse dövülür. Ancak dayağın farzların dışında bir meselede olmaması, yaralayıcı olmaması, üç darbeyi geçmemesi ve başa vurma şeklinde olmamasına dikkat edilmelidir. (Buradaki dayak terbiye amaçlıdır.)
5. On yaş (ister hepsi kız olsun ister erkek) çocukların uyudukları yatakları ayırma yaşıdır.( İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Ter. ve Şerhi, c. 8, s. 233-235) 6. Temyiz yaşında kız çocuklarına namaz ve ilgili hükümler öğretilirken başörtüsü de örtmeye alıştırılmalıdır. On yaşına bastığında ise bu, mecburi kılınmalıdır. Tesettür ayeti; ' Ey Peygamber mümin kadınlara da söyle: 'gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini açmasınlar. Bunlardan görünen kısmı müstesna. Başörtülerini yakalarının üstünü(kapayacak surette) koysunlar.'(nur 31) Çocukların terbiyesi hususuna gelince; Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor; Esma binti Ebu Bekir (r.anhuma), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasulullah(s.a.v.)'in huzuruna girmişti. Rasulullah(s.a.v.) ondan yüzünü ters istikamete çevirdi ve; ' ey Esma ! kadın hayız yaşına girdimi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!' dedi ve yüzü ile ellerline işaret etti.(kütübi sitte c.15) Yukarıdaki hadisi şeriften de anlayacağımız üzere kız çocuğu adet görmeye başladığı andan itibaren yüzü ve elleri dışında kalan bütün bedenini örtmesi farzdır.

Tesettürün vasıflarına gelince kısaca şunları sayabiliriz.

1- Elbise bedeni göstermemelidir
2-Vücut hatlarını gösterecek darlıkta olmamalıdır
3-Belirtilen hududu örtecek büyüklükte olmalıdır
4-Dikkatleri üzerine çekecek kadar cazibeli tesettür kıyafeti olmamalıdır

Buluğ çağından önceki halleri hakkında ise;
Rasulullah(s.a.v.) Amr İbnu'l As (r.a.)'dan rivayetle ' çocuklarınıza, onlar yedi yaşında iken namazı emredin. On yaşında olunca namaz(daki ihmalleri) sebebiyle onları dövün, yataklarını da ayırın.'buyurmuştur.(kütübi sitte c.8) Aynı ravinin bir diğer rivayetinde ise; Rasulullah(s.a.v.) bundan (namazın çocuğa ne zaman emredileceği)sorulmuştu: 'çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin' buyurmuştu. (kütübi sitte c.8) Yine Abdulmuttaliboğullarından bir çocuk, konuşmaya başlar başlamaz, Rasulullah(s.a.v.) o çocuğa şu ayeti yedi sefer okutarak ezberletirdi: 'hamd O Allaha olsun ki ,O ne bir çocuk edinmiştir, ne de mülkünde bir ortağa sahiptir'(nahl 78)

Yukarıdaki hadislerden şunları anlıyoruz;
1-Öğrenmeye başlama yaşı çocuğun konuşmaya başladığı yaştır.
2-İlk öğretilen Kurandan ayetler olup itikatla alakalıdır.
3-Namaza başlama yaşı temyiz (çocuğun söylenenleri eksiksiz anlayıp cevap verebildiği) yaşıdır. Onun için namazla ilgili sure, dua, farz, vacip, sünnet v.s.'yi öğrenmeye başlatılmalıdır.
4-Namazı zorla kıldırma yaşı on yaşıdır. Bu hususta çocuk itaat etmezse dövülür. Ancak dayağın farzların dışında bir meselede olmaması, yaralayıcı olmaması, üç darbeyi geçmemesi ve başa vurma şeklinde olmamasına dikkat edilmelidir.
5-On yaş (ister hepsi kız olsun ister erkek) çocukların uyudukları yatakları ayırma yaşıdır.
6-Temyiz yaşında kız çocuklarına namaz ve ilgili hükümler öğretilirken başörtüsü de örtmeye alıştırılmalıdır. On yaşına bastığında ise bu mecburi kılınmalıdır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

10 kişi yorum yazdı.