Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Keffaret orucuna niyet edip vazgeçilirse ne olur?

Br kişi kefaret orucuna, yani 61 tutmaya niyet eder, bu niyetinde muvaffak olamaz ve 10 gün kefaret orucu tuttuktan sonra oruçtan vazgeçerse hükmü ne olur?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: Hasan Tasdemir / Kassel / Almanya

Cevap:
• Kefaret orucu sadece Ramazan orucuna hastır.

Ramazan'ın dışında oruç bozmaktan ötürü kefaret tutmak vacip değildir.

• Ramazan orucunun kefareti, Müslüman bir köle azat etmektir. Şayet kişi köle bulamaz veya köle azat etmeye güç yetiremezse 2 ay peş peşe oruç tutar(60 gün kefarettir, ayrıca 1 günde kaza orucu tutar yani toplam 61 gün olur, bu miladi takvime göredir. Hicri takvime göre ise; kameri ayın birinde oruca başlarsa 2 ay üst üste oruç tutar, velev ki kameri aylar 29 gün olsun. Şayet kameri ayın birinde değil de başka bir gününde kefaret orucuna başlarsa o takdirde 60 güne tamamlar). Buna da gücü yetmez ise 2 öğün yemek ile 60 fakiri doyurur. Bu sırayı takip etmek gereklidir.

• Kefaret orucunun peş peşe olması zorunludur. Kefaret orucu tutan kimse ister kendi isteği ile ister bir özürden dolayı (seferilik veya loğusalık gibi) orucu bırakırsa o güne kadar tutulmuş olan oruçlar nafile yerine geçer ve kefaret orucuna yeniden başlaması gerekir. Bundan yalnızca hayız özrü müstesnadır. Onda yeniden başlama yoktur.

• İster bir senenin Ramazan'ında ister muhtelif senelerin Ramazanlarında; ister aynı günde ister muhtelif günlerde olsun, kefareti gerekli kılan davranışların tekerrür etmesi nedeniyle kefaret tekerrür etmez. Ancak kefareti gerekli kılan davranışlardan birini işleyen kişi bu davranışın kefaretini yerine getirir, sonra da kefareti gerekli kılan ikinci bir davranışı başka bir gün işlerse ikincisi için yeni bir kefaret vacip olur.

• Ama kefaret, oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı vacip olmuşsa, kefareti ödemeden bir başka gün tekrar cinsel ilişkide bulunursa o vakit bunlara ayrı ayrı kefaret gerekir.(el-Ceziri; Reddü'l-Muhtar; Zuhayli)