Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

İntihar etmenin hükmü nedir?

İntihar etmenin hükmü nedir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: YAKUP CENGİZ / İSTANBUL

Cevap:
İntihar Etmenin Hükmü:
İntihar etmek haramdır, günah itibariyle başkasını öldürmekten daha büyüktür. Başkasını öldürmek hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurmuştur: 'Kim bir Mü'min'i kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı Cehennem'dir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.'(en-Nisa, 4/93)

İntihar Edenin Yıkanması ve Cenaze Namazının Kılınması:
İmam Ebu Yusuf'a göre, intihar edenin cenazesi yıkanır; ama namazı kılınmaz. Çünkü Sahih-i Müslim'deki bir rivayette; 'Rasulullah (s.a.v.) kendini öldüren bir adamın yanına geldi ve onun namazını kılmadı.' denilmektedir.(Müslim, Cenaiz 107) İmam Malik ise; 'İntihar edenin tevbesi kabul olmaz, dolayısıyla namazı da kılınmaz.' demiştir.Ömer b. Abdülaziz ve Evzai gibi alimler de namazının kılınmaması görüşündedirler.Ama cumhur-u ulema'ya göre intihar edenin cenazesi yıkanır ve namazı da kılınır.

İntihar Edenin ahiretteki Durumu:
Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayetle Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o Cehennemlik olur. Orada ebedi olarak kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse Cehennem ateşinin içerisinde elinde zehir olduğu halde ebedi olarak ondan içer. Kim de kendisine demir saplayarak intihar ederse Cehennem'de ebedi olarak o demiri karnına saplar.'(Buhari, Tıbb 56) Ehl-i sünnet ulemalarından bir kısmı; 'İntiharın gerçek cezası, Cehennem'de ebedi kalmaktır. Ancak Allah, Mü'minlerin ehl-i tevhid olmalarına binaen, kereminden onları Cehennem'den çıkaracak, orada ebedi bırakmayacaktır.' demişlerdir.

Acıya Dayanamayıp İntihar Edenin Durumu:
Cündüb b. Abdullah (r.a.)'dan rivayetle Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Sizden öncekilerden birisinin vücudunda yara vardı. (Yara, gittikçe) derinleşti. Adam eline bir bıçak alarak elini kesince kan durmadan aktı. Sonunda adam öldü. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk; 'Kulum, (kendini öldürmekle) bana karşı acele davrandı. Ben de ona Cennet'i haram kıldım.' buyurdu.'(et-Terğib ve't-Terhib, c. V, s. 87)
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.