Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

İmanım gevredi! cümlesi küfre götüren sözlerden midir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: azra
Kategoriler: Küfür Niyet

Cevap:
'İmanım gevredi!' cümlesi, insanın içinde bulunduğu zorluktan, başına gelen sıkıntının büyüklüğünden kinaye olarak söylenen, halk dilinde yaygın denilebilecek derecede kullanılan bir cümledir. Halk bunu, 'Katlanacak takatim, dayanacak mecalim kalmadı!' manasında kullanmaktadır. 'Bıçak kemiğe dayandı!' cümlesi de bu kabildendir. Buradan anlaşılacağı üzere bu sözü söylemek insanı imandan çıkarmaz. Yani asıl itibariyle 'elfaz-ı küfür'den değildir.

Bununla beraber 'Ameller niyetlere göredir.' hadisi mucibince kişinin bu sözü söylediği andaki niyetine ve ifade etmek istediği maksada bakılır. Bu sözünden yukarıda zikretmiş olduğumuz manaları kast ediyorsa elfaz-ı küfürden değildir.

Ancak bu sözün ardında başka kasıtlar varsa o halde niyetine göre hüküm verilir. Her ne surette olursa olsun bu tür tabirleri kullanmamak en doğru ve takvaya en yakın olandır. Allah-u a'lemu bi's-savab (En doğru ve en güzeli bilen ancak Allah'tır)!