Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Erkekler altın veya gümüş takı takabilir mi?

Erkeklerin altın ve gümüş takı ve zinet eşyaları takmalarının hükmü nedir?

Soru Tarihi : 20.03.2009 Soran: Erol ŞEN / ankara

Cevap:
• Kadınların altın ve gümüşten yapılmış ziynet (süs) eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları helaldir.
• Erkeklerin altın ve gümüşten mamul ziynet eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları ise haramdır. Zira Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 'Altın ve ipek, ümmetimin dişileri için helal, erkeklerine ise haramdır.'(Tirmizi)
Hz. Ali (r.a.)'ın rivayet ettiğine göre 'Rasulullah (s.a.v.) (erkeklere) altın yüzük kullanmayı yasaklamıştır.'(Müslim)
Yine İbn-i Abbas (r.anhüma)'dan gelen bir rivayete göre 'Rasulullah (s.a.v.) adamın birisinin elinde altın bir yüzük görmüş, onu çıkartıp atmış ve şöyle demiştir. 'Sizden herhangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi?'(Müslim)
• Ancak alimlerimiz, gümüş yüzüğü bu hükümden istisna ederek erkeğin gümüş yüzük edinmesinin mubah olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Zira Kütüb-i Sitte imamlarının Enes b. Malik'ten rivayet ettiklerine göre; 'Rasulullah (s.a.v.), üzerinde Habeşi bir kaşı bulunan gümüşten bir yüzük edindi. Ve buna 'Muhammedü'r-Rasulullah' ibaresini nakşetti.'
• Bununla beraber alimlerimiz, gümüş yüzüğün erkekler için caiz (helal) olabilmesi için ağırlığının 1 miskal yani 2,975 gr.ı geçmemesi ve ziynet maksadıyla takılmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bu hükme göre, yüzüğün ağırlığı 1 miskalden fazla olur veya yüzük Rasulullah (s.a.v.)'in sünnetine tabi olmak maksadıyla takılmazsa caiz olmaz.
Büreyde (r.a.) anlatıyor: Rasulullah (s.a.v.)'in yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Rasulullah adamın parmağındaki yüzüğü görünce); Neden bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum? buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (bakır) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer (Rasulullah ona); Niye sende putların kokusunu hissediyorum? buyurdu. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de (Rasulullah ona); Sende niye Cennet ehlinin süsünü görüyorum? dedi. Bunun üzerine adam; Öyleyse yüzüğüm neden olsun? diye sordu. (Rasulullah da cevaben); Gümüşten (olsun), ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın. buyurdu.(Tirmizi, Libas 43)
• Belirtilen şartlara uygun yüzük haricinde, erkeklerin gümüşten mamul bileklik, künye, zincir, hızma, küpe vs. gibi takıları takınmaları helal değildir.
• Demir, bakır, kurşun gibi madenlerden yüzük edinmek de caiz değildir. Hanefi fukahası bu tür madenlerden yüzük edinmenin hem erkeklere hem de kadınlara tahrimen mekruh olduğu hükmünü vermişlerdir.(Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi; el-İhtiyar; İbn-i abidin, Reddü'l-Muhtar)