Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Dört rekatlı bir namazda, imam yanlışlıkla beşinci rekata kalkarsa cemaatin ne yapması gerekir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: Erol ŞEN / Ankara
Kategoriler: Cemaat İmam Namaz

Cevap:
1- İmam son oturuştan sonra beşinci rekata kalkarsa; bu durumda cemaat imama uymaz. 'Subhanallah' diyerek imamı uyarır. Şayet imam bu uyarı sonucunda geri dönüp oturursa namaz sahih olur ve sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer imam 5. rekatın secdesini yapmışsa cemaat imama uymayıp kendi başına selam verir.

2- İmam son oturuşu yapmadan kalkarsa; bu durumda da cemaat imama uymaz. 'Subhanallah' diyerek imamı uyarır. Şayet imam bu uyarı sonucunda geri dönüp oturursa namaz sahih olur ve sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer imam 5. rekatın secdesini yapmışsa bu durumda hem imamın, hem de cemaatin namazı fasit olur. (bkz. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)