Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Bayanlar kendi aralarında başlarını açmaları veya eğlenmeleri caiz midir?

Kına gecesi ve kabul günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve eğlenmeleri caiz midir? bir kadın diğer bir kadının neresine bakabilir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: ibrahim selçuk / izmir

Cevap:
Kadınların birbirlerine karşı örtmeleri veya açmaları caiz olan veya olmayan yerler hakkındaki hükümler şöyledir:
• Bir kadın, diğer bir kadının diz kapağı (diz kapağı da avrettendir) ve göbek arası hariç vücudunun diğer kısımlarına bakabilir. Ancak şehvet ve fitne ihtimali bulunursa bakamaz.
• Gayri müslim bir kadın ise, Müslüman bir kadının el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakamaz. Saliha bir kadın da, günahkar bir kadına vücudunun el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakmasına izin vermemelidir. Zira bir Müslüman, dini hassasiyeti sebebiyle, gördüğü mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınır. Ancak gayri müslim ve günahkar bir kadında ise, sözünü ettiğimiz dini hassasiyet olmadığından dolayı gördükleri mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınmazlar ve bu da fitneye sebep olur.
• Kadının, başka bir kadının avret yerine bakması haramdır.
• Kadın doktor, tedavi ettiği kadın hastanın avret mahalline (diz kapağı-göbek arası) tedavi için bakabilir. Ebe ve hemşire gibi doğum yaptıran kadınlar da, hamilenin avret mahalline bakabilir.
• Kadın sünnetçi, sünnet olan kadının avret yerine bakabilir.
• Kına gecesi, kabul günü gibi sosyal veya dini bir amaçla kadınların kendi aralarında toplandıkları günlerde, kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları göremeyecekleri bir ortamda olmaları şarttır.

Kadınlara farz olan; hem yabancı erkeklere görünmemeleri, hem de onlara bakmamalarıdır. Ayrıca kadınlar, seslerini yabancı erkeklerin duymamaları hususunda azami hassasiyet göstermelidirler. Yukarıda zikrettiğimiz hükümler çerçevesinde kadınların kendi aralarında toplanmalarında ve eğlenmelerinde bir sakınca yoktur. (Reddü'l-Muhtar, c.15; Mülteka, c.4; K. Sitte, Ter. ve Şerhi İbrahim Canan, c.4; Fetavayı Hindiye, c.12; İhtiyar, c.4)