Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Altın ve gümüş kapları kullanmak caiz midir?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: Abdulhamit Çavuş / ankara
Kategoriler: Altın Gümüş

Cevap:
Altın ve gümüş kaplardan yemek, içmek, yağ ve koku sürünmek, sürme çekmek, ve abdest almak caiz değildir. Çünkü Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. 'Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz. Altın ve gümüş tabaklardan yemeyiniz. Çünkü bunlar, bu dünya hayatında onların (müşriklerin)dır. ahirette ise sizindir.' (Buhari) Diğer bir hadiste ise şöyle buyurmuştur: 'Gümüş kaptan su içen kimse karnına Cehennem ateşi dolduruyor demektir.' (Buhari) (bkz. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)