Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

Adet halinde (namaz kılmak, oruç tutmak) ibadet yapılabilir mi?

adetli iken oruç tutulur, namaz kılınır mı? oruç tutulmaz, namaz kılınmaz ise bunun sebebi nedir?

Soru Tarihi : 20.03.2009 Soran: SEDAT ÜNAL / ANKARA

Cevap:
Adetli kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz.
Adetli kadın temizlendikten sonra namazını kaza etmez, ama orucunu kaza eder.
Kadınların bu durumlarına sebep, Peygamberimiz (s.a.v)'den gelen rivayetlerdir. Onlardan bir kaçını zikretmek istiyoruz.
Hz. Aişe (r.anha); 'Rasulullah (s.a.v) zamanında (adetli) kadınlar orucu kaza ederler, ama namazı kaza etmezlerdi.' demiştir.
Ebu Said el-Hudri (r.a) demiştir ki: 'Rasulullah (s.a.v) Kurban veya Ramazan bayramında (namaz için) musallaya çıktı. (Namazdan sonra) kadınlar kısmına geçti ve: 'Ey kadınlar cemaati! Sadaka verin, zira bana, sizler cehennem ehlinin ekseriyeti olarak gösterildiniz!' buyurdular. Kadınlar: 'Niye ey Allah'ın Rasulü?' dediler. Rasulullah (s.a.v): 'Laneti çok yapıyorsunuz, kocalarınıza nankörlük ediyorsunuz. Ben aklı ve dini noksan olanlar arasında, iradesi kavi erkeklerin aklını sizin kadar çelen birini görmedim.' buyurdu. Kadınlar: 'Ey Allah'ın Rasulü! Dinimizin ve aklımızın noksanlığı nedir?' dediler. Rasulullah (s.a.v): 'Kadının şehadeti erkeğinin şehadetinin yarısı değil mi?' buyurdu. Kadınlar: 'Evet!' dediler. Rasulullah (s.a.v): 'İşte bu kadınların aklının noksanlığıdır. Kadınlar hayız oldukları zaman namaz kılmazlar, oruç tutmazlar öyle değil mi?' diye sordu. Onlar: 'Evet!' dediler. Rasulullah (s.a.v): 'İşte bu onların dinlerinin noksanıdır.' buyurdu. (Buhari, Kitabu'l-Hayz) Dinimiz kadınlara bu özel hallerinden ötürü kolaylık tanımış ve namazı kaza etmeyip sadece tutamadıkları Ramazan oruçlarını kaza etmelerini farz kılmıştır. Zira namaz her ayda ve her günde tekerrür etmektedir. Kazası zor olur. Ancak oruç senede bir defadır. Dolayısıyla kazası zor olmaz.

Faydalanılan Eserler: el-İhtiyar, c.1 s.55. İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. s.358. Neylü'l-Evtar, c.1 s.280.