Fıkıh Rehberi
Sorular & Cevaplar
İlahiyatçı, İslam Hukuku mezunu hocalarımız tarafından Kur'an ve Sünnet ışığında sorularınız cevap buluyor
Soru Detayı
Cevaplandı
Soru:

90 km'den fazla seferilik durumunda namazlar kaç rekat kılınabilir?

Br kimse ikamet ettiği beldeden ayrılarak sefere niyet etmeden 90 km veya daha fazla yol kat ederse namazlarını kaç rekat kılar?

Soru Tarihi : 19.03.2009 Soran: Erol ŞEN / Ankara
Kategoriler: Namaz Seferi Hali

Cevap:
Bir kimse bir yere gitmek üzere yola çıkar da böylece bütün dünyayı dahi dolaşsa, şayet üç günlük bir mesafeye gitmeye niyet etmemişse, bu kimse namazlarını kısaltarak kılmaz. Namazlarını dört rekat olarak kılar. (bkz. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)