Özlenen Rehber Dergisi

82.Sayı

Faruk Sultan’ım Efendim

Isimsiz Özlenen Rehber Dergisi 82. Sayı
Kenan GÖKSEL

Faruk Sultan’ım Efendim benim
Şol ırmaklar gibi taşıyor bendim
Sensizlik çok acı, artıyor derdim
Mürşidim Efendim Faruk Sultan’ım
Şefaat eyle bize canım cananım

Senin yolun Rasûlullah yoludur
Şol meşrebin nakşî kadrî koludur
Senin ihvanların cennet gülüdür
Mürşidim Efendim Faruk Sultan’ım
Şefaat eyle bize canım cananım

Sevenlerin daim seni hep arar
Nurla dolmuş meclis kandiller yanar
İki gözüm çeşme oldu bir pınar
Mürşidim Efendim Faruk Sultan’ım
Şefaat eyle bize canım cananım

Emir büyük yerden gittin aradan
Şefaatin nasip etsin Yaratan
Nasip olsa görsek bir kez rüyadan
Mürşidim Efendim Faruk Sultan’ım
Şefaat eyle bize canım cananım


O Şâh’ın Himmeti Var Bizim Olsun

Ne ile uğraşırsan o sensin işte
Deme ki yüksekteyim varken iniş de
Ne ola ki hallerin böyle gidişle
Dünyadan aldığın var senin olsun
Hikmetin dalları, var bizim olsun

Neylersin âlemi aşk sende yoksa
Tevhidin nuru ki ömre ufuksa
Karanlık dünyanda canlar da çıksa
Dünyada güldüğün var senin olsun
Sevdanın yolları, var bizim olsun

Ömür sermayende aranan nerde
İhsan mı buldun dermanı derde
Cânı mı kokladın açan güllerde
Dünyada bildiğin var senin olsun
Sevginin gülleri, var bizim olsun

Ne sevdalar yüklü, ne aşklar gizli
Ne sineler yangın, ne ruhlar sızlı
Mestane gönüller, zâkirler nazlı
Dünyada bulduğun var senin olsun
O Şâh’ın himmeti, var bizim olsun

Salih Taşdemir

EFENDİM!

Göçtü şu fenadan pirim Efendim.
Bilmem ben onsuz ne eder, neylerim.
Mecnunum, mahzunum ve derbederim.
Yaktı gönlü nâr-ı hasretin Efendim!

Hakk’ı umanların yâri idin sen.
Bu yolun bekçisi, şâhı idin sen.
Allah ve Rasûl’ün eri idin sen.
Perişan eyledi firkat Efendim!

Bi’l-cümle uşşâkın sultanıdır O.
Nefis illetinin dermanıdır O.
Rabbimin bir lütfu, ihsanıdır O.
Bu biçare bekler himmet Efendim!

Atıf AYHAN
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.