Özlenen Rehber Dergisi

125.Sayı

Kabir Ziyareti Adabı

KABİR ZİYARETİ ADABI
Kabir ziyaret edilirken diğer kabirlerin üzerine basıp çiğnenmemelidir. Mecbur kalınmış ise, tesbih, tehlil, dua, istiğfar edilip, İhlâs-ı Şerîf ve Fâtiha okunarak o kabir sahibinin ruhuna bağışlanır. Böyle yapmakla o mesuliyet üzerimizden kalkmış olur.
Kabir ziyareti esnasında özellikle Yâsîn-i Şerîf okunmalıdır. Çünkü Ma’kil b. Yesâr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu: ’Öl(mek üzere olanlarınız veya öl)üleriniz üzerine ’Yâ-sîn (sûresini)’ okuyun.’ (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 24)
Bunun dışında Fâtiha ve İhlâs-ı Şerîfe de okunmalıdır.
Kabirde metfun bulunan şahıs için çokça dua etmeli; özellikle kabir azabından, kabrinin ’cehennem çukurlarından bir çukur’ olmasından kurtulması ve taksiratının affedilmesi için Cenâb-ı Allah’a yakarılmalıdır. Kabirdeki sâlih bir mü’min idiyse, derecesinin daha da yüceltilmesi ve şefaatine nail olunması için dua edilir.
Yapılan dualarda önce Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i, o’nun Ehl-i Beytini, sahâbesini, ezvâcını, ebeveynini ve tüm müslümanları katarak o mevtâ için Allah’tan bağışlanma dilemelidir.
Kabirlerin üzerine oturmamalı, kabirlere karşı namaz kılınmamalıdır.
Kabristandaki yeşillikleri ve ağaçları kesmek, dallarını koparmak mekruhtur. Tam tersine, kabristanlara ağaç dikmek, çiçek ve benzeri bitkileri yetiştirmek güzeldir. Çünkü bu bitkiler Allah’ı zikrederler ve bu da ölülerin ruhlarını rahatlatır. Yalnız kurumuş ağaç ve otları kesip toplamak ve temizlik yapmakta bir beis yoktur.
Kabristanda küçük ve büyük abdest bozmak da mekruhtur.
Kabirler üzerine türbe yapılmışsa bu türbeleri meshetmek, etraflarını tavaf etmek, saygıda ifrata kaçmak uygun değildir. Türbe ziyaretlerinde tapınmaya benzer her türlü hareketten şiddetle sakınılmalıdır. Mevtadan direkt olarak bir şey istemek şirktir. Ancak, kabirdeki sâlih zat hürmetine Allah’tan istenmelidir.
Ziyaret için niyet etmek ve abdest almak güzeldir. Çünkü ziyaret esnasında Kur’ân okunur.
Ziyaret edilecek kabristana gelince ayakta ’es-Selâmu aleykum yâ ehle’l-kubûr’ diyerek selam verilir. Özel olarak ziyaret edilecek kabre ise ’es-Selâmu aleyke’ diye selam verilir.
Kabir ziyareti esnasında kabrin sağ tarafına, meyyitin yüzüne karşı ayak tarafına durup yakınına oturmalıdır.
Kabir ziyaretinde yapılacak en mühim amellerden biri de tefekkürdür. Ölüm üzerine tefekkürde bulunup ibret almalı, dünyanın faniliği ve dünya hayatının geçiciliği müşahede edilmelidir.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.