Özlenen Rehber Dergisi

135.Sayı

Hikem-i Faruki;hikem-i Farkiye'de Ehl-i Beyt

’Ey sâlik! Hz. Rasûlullah’ın hâne halkına Ehl-i Beyt denir. Ehl-i Beyt’in temeli Hz. Rasûlullah ve Hz. Haticetü’l-Kübrâ’dır. Ehl-i Âbâ ise Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. Ehl-i Beyt’e Rasûlullah’ın bütün akrabaları da dâhildir.’
Ey sâlik! Bil ki; Ezvâc-ı Rasûlullah ve Evlâd-ı Rasûlullah Ehl-i Beyt’tir. Sahâbilerden de Selmân için ’minnâ’ buyurmuştur. Rasûlullah (s.a.v) buyurmuştur ki: ’Sünnetimi yayanlar halîfelerimdir. Her muttakî ise benim Ehl-i Beytimdendir.’
’Ey ârif! Rasûlullah’ta iki nur tecelli etmiştir: Birisi nübüvvet nûru, diğeri ise velâyet nûrudur. Nübüvvet nûru kendisi ile berâber son buldu. Velâyet nûru ise evlâtları olan on iki imamlarla devam ediyor.’
’Ey muhib! Bilesin ki; kıyâmete kadar bu nur evlâtlarında tecellî edecektir. Onun içindir ki, bin dört yüz yıldır Hz. Rasûlullah’ın getirdiği İslâm dini devam edip canlılığını, tesirini sürdürüyor. Sebep, velâyetin devamındandır.’
Ey sâlik! Bilesin ki Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyt’in kıymetini lâyık-ı vechile bilemedi. Mü’minler çocuklarını, canlarını, mallarını sevdikleri kadar Ehl-i Beyt’i sevemediler.
Cenâb-ı Hakk ise cennetin dört köşesinin bir köşesini Hz. Fâtıma (r.anhâ), bir köşesini de Hz. Ali (r.a), bir köşesini Hz. Hasan (r.a) ve bir köşesini de Hz. Hüseyin (r.a)’in nurları ile süslemiştir. Duâlarında Ehl-i Beyt’i vesîle yaparsan duaların kabul olur.
Ey mü’min! Bilesin ki cennetin seyyideleri Hz. Hatîcetü’l-kübrâ (r.anhâ) ile Hz. Fâtımatü’z-Zehrâ (r.anhâ)’dır. Eğer Ehl-i Beyt’le sevgi bağını kurduysan, bilesin ki cennette kişi sevdiğiyle beraberdir.
Ey sâlik! Bilesin ki Cenâb-ı Habîbullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ’Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Babası onu ya yahudî, ya hristiyan yahud ateşperest yapar.
Ey mü’min! Bilesin ki, bu hadîs-i şerîf te’vil ister. Habîbullah (s.a.v) şöyle demek istiyor: Çocuğuna İslâm dînini; Allah (c.c)’ın birliğini, peygamberliğinin risâletini ve akîdeyi alıştırmazsan çocuk o zaman ya yâhûdî, ya hristiyan, yâhud ateşperest olur.
Ey sâlik! Bilesin ki hadîs-i şerîfteki ’ya’ kelimesi gizli nidâdır. yânî ya kelimesi bütün mü’minlere hitaptır. Anne ve babalar çocuklarını eğitmelidirler.
Ey sâlik! Üstte anlattığımız hadîs-i şerîfin anlamını nakledeceğimiz şu hadîs-i şerîf daha güzel açıklar: ’Çocuklarınıza Kur’ân, Sünnet ve Ehl-i Beyt’i sevdiriniz.
Ey sâlik! Bilesin ki bizim yolumuz üç esasa bağlıdır. Birinci esas; tevhîd akîdesinin hâkimiyetidir. İkinci esas ise Sünnet-i Seniyyenin yaşanmasıdır. Üçüncü esas ise Ehl-i Beyt sevgisini yaşamaktır.
Bu içeriğe yorum yazabilirsiniz

Henüz hiç kimse yorum yazmadı.